Кандидатам на посади судових експертів

 

 

Online тестування для кандидатів на посади судових експертів 

Online тестування працює в тестовому режимі, для кандидатів на посаду експерта за напрямком компьютерно-технічної експертизи

 


Шановні кандидатів на посади судових експертів!

В ході співбесіди Вам буде запропоновано надати відповіді на декілька питань з числа наступних:

Експертна спеціальність 10.6. Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

1. Фундамент обладнується деформаційним (осадковим) швом у разі:

2. Прямий кут становить:

3. Число «Пі» становить:

4. Інструментом для перевірки горизонтальності поверхонь є:

5. Засобом для визначення довжини є:

6. Локальний кошторис – це:

7. Під точкою роси розуміють:

8. Найбільший нормативний термін експлуатації мають:

9. Площа прямокутника (за умови, що «а, b» – сторони) обчислюється за формулою:

10. Площа квадрата (за умови, що «а» – сторона) обчислюється за формулою:

11. Для розрахунку вартості будівельних робіт використовують програмний продукт:

12. Для здійснення виробничих процесів різних галузей промисловості використовують будівлі:

13. Для захисту від впливу дощових і талих вод по периметру будівлі влаштовують:

14. За своїм призначенням ліфти в багатоповерхових будинках поділяються на:

15. Підземна частина будівлі, яка сприймає навантаження від верхніх конструкцій і передає її на ґрунт – це:

16. Периметр кімнати визначається як:

17. І ступінь вогнестійкості мають будівлі:

18. Гідроізоляційні покриття влаштовують для захисту конструкцій і споруд від агресивної дії:

19. У разі виконання робіт з відхиленням від вимог проекту або порушенням будівельних норм і правил фахівці, які здійснюють авторський нагляд:

20. Основним активним компонентом бетону є:

21. Здатність матеріалу витримувати тривалу дію високих температур, не деформуючись і не розплавляючись, ¬– це:

22. За умови, що товщина стін 510 мм, їх потрібно мурувати в:

23. Площа кола обчислюється за формулою:

24. Марка (клас) бетону визначається таким терміном набору міцності:

25. За своїм призначенням вокзали належать до:

26. Надійність будівельного об’єкта – це:

27. У ДБН передбачено класів відповідальності будівель та споруд:

28. Клас відповідальності будівель та споруд СС3 належить за характеристикою можливих наслідків до:

29. До категорії А відповідальності конструкцій та їх елементів належать:

30. Перша група граничних станів забезпечує розрахунок залізобетонних конструкцій:

31. Надійність будівельного об’єкта – це:

32. Величина снігового навантаження відповідає:

33. Величина вітрового навантаження відповідає:

34. Друга група граничних станів забезпечує розрахунок залізобетонних конструкцій:

35. Клас бетону за міцністю на стиск позначається як:

36. Робоча арматура:

37. Клас бетону визначають:

38. Властивістю бетону є те, що:

39. На першій стадії НДС елементів, що піддаються згинанню:

40. Похилі тріщини в згинаному елементі утворюються:

41. Після появи тріщин у залізобетонному згинаному елементі зусилля розтягу сприймається:

42. Нормальні тріщини в згинаному вільно опертому елементі утворюються:

43. На третій стадії НДС елементів, що піддаються згинанню:

44. Мінімальна величина обпирання плит перекриттів на несучі стіни, виконані вручну, в цегляних і кам’яних будинках у сейсмічних районах:

45. Категорій складності об’єктів будівництва є:

46. Проектування об’єктів IV-V категорії складності поділяється на:

47. Проектування об’єктів III категорії складності поділяється на:

48. Основними дефектами і пошкодженнями бетонних і залізобетонних конструкцій є:

49. Основними дефектами та пошкодженнями кам’яних та армокам’яних конструкцій є:

50. Завдання на проектування, перелік основних даних і вимог включають:

51. До змінних короткочасних навантажень належать:

52. Глибина закладання фундаментів повинна прийматися з урахуванням:

53. Енергетичний паспорт будівлі – це:

54. До виконавчої звітної документації належать:

55. До складу проекту організації будівництва (ПОБ) включаються:

56. Фундаменти за конструктивними особливостями поділяються:

57. Навантаження, яке діє, практично не змінюючись протягом усього терміну експлуатації споруди, і для якого можна нехтувати зміною в часі його значень відносно середнього є:

58. Категорії відповідальності конструкцій та їх елементів поділяються на:

59. До будівель і споруд класу СС3 належать:

60. Армована камяна кладка – це:

61. Суміш одного або кількох неорганічних в’яжучих речовин, наповнювачів і води, а також у деяких випадках добавок і домішок, що використовується для влаштування і розшивки швів кладки, – це:

62. Авторський нагляд здійснюється:

63. Контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування здійснює:

64. Нормативним актом, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, є:

65. Головними напрямами містобудівної діяльності є:

66. Текстовими та графічними матеріалами, затвердженими в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об’єкта будівництва, є:

67. Тверда договірна ціна може коригуватися:

68. Основними вимогами до споруд є:

69. Висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна має містити такі дані:

70. Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

71. Експлуатація об’єктів, не прийнятих (якщо таке прийняття передбачено законодавством) в експлуатацію:

72. До складу будівельного паспорта входять:

73. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають:

74. Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться:

75. Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві здійснюються на підставі:

76. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб – це:

77. Право оренди земельної ділянки – це:

78. Укажіть суб’єктів ринку землі:

79. Особливість суперфіції полягає в розміщенні нерухомості на:

80. Іноземні держави, заінтересовані в придбанні земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання до:

81. Покупцями земель сільськогосподарського призначення можуть бути громадяни України, які:

82. Проведення земельних торгів здійснює:

83. Іноземні юридичні особи, зацікавлені в придбанні земельних ділянок, подають клопотання до:

84. Наукові підходи до визначення терміна «ринок земель»:

85. Земельні ділянки державної та комунальної власності, які можуть бути об’єктом ринку земель:

86. Право державної власності на землю набуває і реалізує держава в собі:

87. Обставини, за яких земельні торги визнаються такими, що не відбулися:

88. Документація із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які виставляються на аукціон, виготовляється на замовлення:

89. Земельна ділянка – це:

90. Власники земельних ділянок зобов’язані:

91. Офіційна інформація про об’єкт продажу повинна містити відомості про:

92. Метою здійснення землеустрою є:

93. Органи, що розглядають земельні спори:

94. До повноважень державних інспекторів у сфері державного контролю належать:

95. Право земельного сервітуту виникає:

96. Право користування земельною ділянкою припиняється:

97. Під принципами земельного права розуміють:

98. До повноважень Київської та Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин належить:

99. Суб’єктом земельного правопорушення є:

100. Земельні відносини – це суспільні відносини щодо:

101. На регіональному рівні реєстраційно-облікова система включає:

102. Підстава для проведення земельно-кадастрових робіт:

103. Не існує ренти:

104. До порушених земель належать:

105. Узагальнюючий вищий спосіб реалізації відносин між об’єктом і суб’єктом власності – це:

106. Первинний компонент власності, що базується на законності фізичного контролю земельної ділянки, можливості її мати та утримувати в приватній власності або в господарському формування, – це:

107. Земельна ділянка – це:

108. Розділ державного реєстру прав закривається:

109. Другий рівень кадастрового номера земельної ділянки містить:

110. Члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, садівницьких товариств, акціонерних товариств – це:

111. Порядок державної реєстрації договорів оренди складається із:

112. Рада народних депутатів виділяє в постійне або тимчасове користування землі:

113. Експертна грошова оцінка базується на принципах:

114. Іноземним особам та особам без громадянства земельні ділянки у власність:

115. Довгострокове користування передбачає термін:

116. Земельно-оціночна документація розробляється на основі:

117. Суть методу відбору типових господарств полягає у:

118. Учасниками відносин при проведенні земельно-оціночної документації є:

119. Оцінка земель проводиться:

120. На визначення коефіцієнта місця розташування земельної ділянки впливають рентоутворювальні фактори:

121. Об’єктом економічної оцінки земель є:

122. Підстави для проведення оцінки земель:

123. Землевпорядне проектування – це:

124. Одне з головних місць у системі спеціальних дисциплін, які вивчають землеустрій, належать:

125. Зміст землеустрою є:

126. Об’єктами землевпорядного проектування організації території є:

127. Одним із основних критеріїв ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу є:

128. Проект, що став єдиним і головним документом, який дає змогу правильно організовувати виробництво і територію:

129. При поздовжньому нівелюванні визначають:

130. Поперечне невелювання траси виконується:

131. Ґрунтозахисну сівозміну розміщують:

132. Лінійна нев’язка – це:

133. Якщо поверхня поля землі не горизонтальна, довгі сторони проектують:

134. Лінійна нев’язка земельного масиву – це:

135. Перевищення однієї точки над іншою визначають нівелюванням:

136. Інформацію про результати обліку кількості та якості земель державний кадастр населеного пункту:

137. При оцінці земель населених пунктів характер посереднього використання території:

138. Спеціальний дозвіл на використання і забудову території при будівництві вищих навчальних закладів:

139. Установлення фактичних меж землекористування – це:

140. Те, що дані земельного кадастру повинні бути вільними від зайвих показників, які ускладнюють його і роблять його громіздким, передбачено таким принципом земельного кадастру населених пунктів:

141. Охорона територіальних ресурсів містобудівництва є:

142. Найбільш повний і точний опис сучасного поділу населених пунктів України:

143. Диференціальна рента – це:

144. Капіталізація – це:

145. Види оцінки земель:

146. При об’єднанні двох земельних ділянок в одну:

147. Земельно-оціночне районування – це:

148. Зона розміщення житлової забудови, громадських центрів і зон відпочинку населення – це:

149. Генеральний план міста передбачає:

150. Сформовані земельні ділянки підлягають реєстрації в:

Експертна спеціальність 11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

1. За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку виявляються не оприбутковані цінності, розкрадання, нестачі тощо:

2. Який елемент методу бухгалтерського обліку використовують для реєстрації господарських операцій:

3. Кореспонденцією рахунків називають:

4. Рахунки, призначені для руху коштів:

5. Первинні документи повинні складатися:

6. Рахунки, призначені для обліку виробничих запасів:

7. Взаємозв’язок рахунків, що виникає в результаті відображення на них господарських операцій подвійним записом, називається:

8. Зменшення виробничих запасів підприємства записується:

9. Які з наведених ознак не є властивими бухгалтерському балансу:

10. Рахунки, які в кінці звітного періоду закриваються і сальдо за якими в балансі не відображається, належать:

11. Баланс поділяється на дві частини:

12. В активі відображають:

13. Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний подати авансовий звіт про витрачені у відрядженні суми протягом:

14. Облікові регістри призначені для:

15. Активні рахунки призначені для обліку:

16. Пасивні рахунки призначені для обліку:

17. Активно-пасивні рахунки призначені для обліку:

18. Активно-пасивними відносно балансу є такі рахунки:

19. Субрахунки — це:

20. Кінцеве сальдо активного рахунку дорівнює нулю:

21. Кінцеве сальдо пасивного рахунку дорівнює нулю:

22. Правильним є таке визначення господарської операції:

23. Схематичне відображення активних рахунків:

24. Схематичне відображення пасивних рахунків:

25. До власних джерел формування яких засобів належить:

26. Дані про залишки на рахунках “Каса в національній валюті”, “Поточний рахунок”, “Інші рахунки у банку” наводяться в такому розділі балансу:

27. До бухгалтерської звітності підприємства входить баланс:

28. У пасиві балансу відображають:

29. У розділі І пасиву балансу відображають:

30. Назва розділу ІІ пасиву балансу така:

31. Кінцеве сальдо за активним рахунком визначається так:

32. У разі здійснення господарських операцій із погашення заборгованості постачальнику за отримані матеріали баланс змінюється так:

33. Унесення засновником до статутного капіталу основних засобів призводить до таких змін у балансі:

34. З нижче наведених документів назвіть первинний документ:

35. Реквізіти документів це:

36. Кінцеве сальдо за пасивним рахунком визначається як:

37. За обсягом охоплення об’єктів інвентаризації поділяють на:

38. У разі виявлення під час інвентаризації нестачі в межах природних втрат її необхідно:

39. Інвентаризація — це:

40. Слово «конто» означає:

41. Квартальні бухгалтерські звіти повинні зберігатися у підприємств:

42. Базова теорія бухгалтерського обліку — це:

43. Річні баланси новоствореного та давно діючого підприємств відрізняються:

44. Які бухгалтерські документи можна знищувати:

45. Основні засоби, на яких виготовляється продукція, а також верстати включаються до валових витрат:

46. До адміністративних витрат при оподаткуванні податком на прибуток належать:

47. Собівартість при оподаткуванні податком на прибуток складається з витрат:

48. Витрати на управління виробництвом при оподаткуванні податком на прибуток належать до:

а) витрат на збут;

б) адміністративних витрат;

в) інших операційних витрат;

г) загальновиробничих витрат.

49. Датою визнання доходів під час реалізації товарів є:

50. Об’єктом оподаткування податком на прибуток є:

51. Виробничі основні засоби 2-ї групи, що перебували в експлуатації, при їх реалізації оподатковуються податком на прибуток:

52. Предмети вартістю до 1000 грн та строком експлуатації понад рік у податкових розрахунках обліковуються:

53. Згідно з П(С)БО основні засоби та інші необоротні матеріальні активи в обліку і звітності мають оцінюватися за вартістю:

54. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи обліковуються на рахунках:

55. Квартири, придбані підприємствами, обліковуються на рахунку:

56. Бібліотечні фонди, експонати музеїв, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси та інвентарна тара до основних засобів:

57. Під справедливою вартістю основних засобів розуміють:

58. Зарахування необоротних активів на баланс підприємства оформляється:

59. До виробничих основних засобів належать такі необоротні активи:

60. Амортизація основних засобів першої групи в податкових розрахунках нараховується:

61. Амортизація основних засобів груп 2-4 в податкових розрахунках нараховується:

62. Згідно з вимогами П(С)БО нарахування зносу основних засобів основного виробництва відображається проводкою:

63. Введення в експлуатацію об’єкта основних засобів після завершення його будівництва в обліку відображається записом:

64. Витрати на транспортування і монтаж безоплатно одержаних основних засобів, здійснені спеціальною організацією, в обліку відображаються записом:

65. Виробничі запаси в бухгалтерії підприємства обліковуються:

66. Оприбуткування матеріалів, придбаних підзвітною особою, відображається записом:

67. Оприбуткування запасних частин, що надійшли від постачальників, відображається такою кореспонденцію рахунків:

68. Згідно з П(С)БО 9 запаси при вибутті можуть оцінюватися:

69. У разі оплати рахунка-фактури постачальника на постачання матеріалів без попереднього отримання робиться проводка:

70. У разі перерахування коштів транспортній організації за доставку матеріалів дебетується рахунок:

71. Методологічно правильним є такий варіант формування фактичної собівартості матеріалів на підприємствах:

72. Матеріальні запаси включаються до валюти балансу за такою оцінкою:

73. У разі видачі палива в ковальський цех на технологічні потреби роблять запис:

74. Метод оцінки матеріалів при вибутті за методом ФІФО:

75. ПДВ, що належить до повернення з бюджету (податковий кредит), у разі попередньої оплати постачальникам за сировину і матеріали відображається проводкою:

76. Виявлена нестача палива на складі цеху № 2 в межах норм природних втрат відображається проводкою:

77. Кореспонденція рахунків у разі безготівкового погашення заборгованості постачальникам і підрядникам за отримані малоцінні та швидкозношувані предмети:

78. Бухгалтерський запис Д-т 23 К-т 201 означає:

79. Порядок розрахунку заробітку відрядників визначається:

80. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва відображається таким записом:

81. Характеристика рахунку «Розрахунки з робітниками та службовцями з оплати праці»:

82. Порядок визначення заробітної плати інженерно-технічного персоналу:

83. Операція з утримання податку на доходи фізичних осіб із заробітку робітників та службовців відображається записом:

84. Операція з виплати допомоги з тимчасової непрацездатності робітникам основного виробництва відображається записом:

85. Операція з виплати відпускних робітникам основного виробництва відображається записом:

86. Нарахування заробітної плати загальновиробничому персоналу відображається проводкою:

87. Джерела за рахунок яких проводяться нарахування на заробітну плату на обов’язкове соціальне страхування:

88. Перерахування нарахованих сум до Фонду соціального страхування на випадок безробіття відображається в бухгалтерському обліку проводкою:

89. Відсоток відрахувань на соціальне страхування встановлюється:

90. Працівнику, який перебуває у відрядженні, відшкодовують витрати на користування телефоном з метою виконання відрядження і включають до складу витрат виробництва:

91. Зміст бухгалтерського запису Д-т 231 К-т 651:

92. Підзвітна особа після закінчення встановленого терміну зобов’язана:

93. Зміст бухгалтерських записів Д-т 822 К-т 652 та Д-т 231 К-т 822:

94. За кредитом калькуляційних рахунків відображаються:

95. Залишок за калькуляційним рахунком буває:

96. За призначенням і структурою до збирально-розподільчих належать такі рахунки бухгалтерського обліку:

97. Списання витрат майбутніх періодів відбувається:

98. Повна собівартість реалізованої продукції визначається як:

99. У бухгалтерському обліку залишки незавершеного виробництва відображаються на:

100. У разі відпуску матеріалів до цеху на технологічні цілі складається бухгалтерська проводка:

101. У разі виявлення невиправного технологічного браку в цеху основного виробництва складається бухгалтерський запис:

102. Операція зі списання палива на основне виробництво відображається проводкою:

103. У разі відпуску зі складу матеріалів основному виробництву складається проводка:

104. Податкові періоди для справляння ПДВ відповідно до Податкового кодексу України:

105. Податок на додану вартість належить до:

106. Чи може підприємство, що надає послуги, у податковій накладній, яку воно виписує, у графі 4 “Одиниця виміру” вказати “грн”:

107. Податкова ставка, чинна до бази оподаткування при розрахунку суми податку на додану вартість, для фінансової звітності становить:

108. Витрати на відрядження працівників відділу збуту підприємства відображаються записом:

109. Списання витрат на збут відображається бухгалтерською проводкою:

110. Витрати на відрядження адміністративного персоналу підприємства відображаються записом:

111. Готова продукція в поточному бухгалтерському обліку оцінюється:

112. Реалізована продукція — це продукція:

113. Бухгалтерський запис Д-т 901 К-т 26 означає:

114. Списання витрат сторонньої організації на транспортування готової продукції до покупця за рахунок продавця відображається проводкою:

115. Згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” безоплатна передача товарів оподатковується:

116. Операція з оприбуткування врожаю зерна відображається проводкою:

117. Операція з оприбуткування готової продукції від основного виробництва відображається проводкою:

118. Операція з оприбуткування готової продукції, отриманої від допоміжного виробництва, відображається проводкою:

119. Операція зі списання доходу від реалізації продукції відображається проводкою:

120. Операція з отримання безповоротної фінансової допомоги відображається проводкою:

121. Згідно з П(С)БО готова продукція у разі вибуття шляхом її реалізації оцінюється за:

122. Дохід від реалізації сільськогосподарської продукції відображається проводкою:

123. Закриття рахунку 901 “Собівартість реалізованої продукції“ відображають бухгалтерською проводкою:

124. Відмова виписати податкову накладну під час відпуску готової продукції покупцю тягне фінансові санкції:

125. Операція з дооцінки готової продукції відображається проводкою:

126. У разі реалізації акціонерним товариством комп’ютера статутний капітал підприємства:

127. Внески до статутного капіталу іншого підприємства нематеріальними активами відображаються в обліку записом:

128. Передача об’єктів основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства відображається проводкою:

129. У разі введення в експлуатацію нових основних засобів на державному підприємстві статутний капітал:

130. Забезпечення майбутніх витрат і платежів – це:

131. Бухгалтерський запис Д-т 944 “Сумнівні та безнадійні борги” К-т 38 “Резерв сумнівних боргів” означає:

132. В акціонерному товаристві може бути збільшений статутний капітал у результаті такої господарської операції з основними засобами:

133. Бухгалтерський запис Д-т 443 «Прибуток використаний у звітному періоді» К-т 40 «Статутний капітал» означає:

134. Бухгалтерський запис Д-т 40 «Статутний капітал» К-т 451 «Вилучені акції» означає:

135. Бухгалтерський запис Д-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» К-т 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» означає:

136. На кінець року рахунок 791 ”Фінансові результати від операційної діяльності”:

137. У разі повернення учаснику внесків у статутний капітал, внесених ним основними засобами:

138. У разі повернення підприємством учаснику, у зв’язку з його виходом з товариства, внесків у статутний капітал та належної йому долі накопиченого капіталу коштами, податком на доходи фізичних осіб оподатковується:

139. У разі видачі підприємством учаснику, що виходить з товариства, частини накопиченого капіталу готовою продукцією зобов’язання з ПДВ:

140. При конвертації облігацій в акції емісійний доход:

141. Якщо підприємство перерахувало аванс за матеріальні цінності, які будуть використовуватися у виробничій діяльності, і на звітну дату їх не отримало, то виникають:

142. Якщо підприємство витратило на організацію святкування 8 Березня 1000 грн, то виникають:

143. Дохід у разі отримання коштів цільового фінансування відображається:

144. Бухгалтерська проводка Д-т 23 К-т 471 означає:

145. Сума вилученого капіталу:

146. Створення забезпечень виплат відпусток для підприємства є:

147. Якщо підприємство витратило на організацію святкування 8 Березня 1000 грн, то виникають:

148. Акцизний податок – це:

149. Об’єктом оподаткування для обчислення акцизного збору за використання відсоткової ставки є:

150. Вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств-виробників у разі звільнення від сплати акцизного збору:

Експертна спеціальність 12.1. Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

1. Товарознавство – це:

2. Стандарт – це:

3. Класифікація – це:

4. Технічні умови – це:

5. Національний стандарт – це:

6. Під час визначення якості товару органолептичним методом враховують:

7. Набір товарів, який формується за певними ознаками і задовольняє різноманітний попит та індивідуальні потреби споживача, – це:

8. Властивість об’єкта бути пристосованим до підтримання та відновлення стану, у якому він здатний виконувати потрібні функції за допомогою технічного обслуговування та ремонту, – це:

9. Властивість об’єкта виконувати потрібні функції до переходу в граничний стан при встановленій системі технічного обслуговування та ремонту – це:

10. Властивість об’єкта зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування, – це:

11. Властивість об’єкта виконувати потрібні функції в певних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку – це:

12. Справність – це:

13. Працездатність – це:

14. Несправність – це:

15. Непрацездатність – це:

16. Комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об’єктів чи їх складових частин – це:

17. Дефект – це:

18. Подія, яка полягає в порушенні справного стану об’єкта, коли зберігається його працездатність, – це:

19. Самоусувна відмова або одноразова відмова, яку незначним втручанням усуває оператор, – це:

20. Подія, яка полягає в втраті об’єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто в порушенні працездатного стану об’єкту – це:

21. Матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди, – це:

22. Майно, що за своїми характеристиками та (або) властивостями подібне до об’єкта оцінки і має таку саму інвестиційну привабливість, – це:

23. Майно, що, як правило, не буває самостійним об’єктом продажу на ринку і має найбільшу корисність та цінність у складі цілісного майнового комплексу, – це:

24. Знос (знецінення) – це:

25. Знос за ознаками його виникнення поділяють на:

26. Знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей об’єкта оцінки, – це:

27. Знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних функціональних (споживчих) характеристик об’єкта оцінки, – це:

28. Знос, зумовлений впливом соціально-економічних, екологічних та інших факторів на об’єкт оцінки, – це:

29. Вартість – це:

30. Ціна – це:

31. Вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу, за умови, що кожна із сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу, – це:

32. Вартість, яка може бути отримана за умови продажу об’єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, що дорівнює ринковій вартості, – це:

33. Вартість, яка визначається за встановленим алгоритмом та складом вихідних даних, – це:

34. Визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, який є ідентичним об’єкту оцінки, – це:

35. Для проведення оцінки майна застосовуються такі основні методичні підходи:

36. Виріб культурно-побутового призначення з коштовних металів; із застосуванням коштовних металів; виріб з некоштовних металів у разі застосування різних видів художнього оброблення, таких як скань, зернь, чернь, фініфть, ритування, карбування, кування, алмазне гранування, виріб зі стопів, що імітують коштовні метали, за умови високохудожнього його виконання в поєднанні з коштовними, напівкоштовними і кольоровими каменями природного чи штучного пошкодження, перлами, коралами, бурштином, перламутром, склом, кришталем, рогом, кістю; високохудожній виріб з каменю, бурштину, рогу, кості – це:

37. Виріб, що є декоративним доповненням до вбрання, – це:

38. Подарунковий виріб, що відображає національні чи регіональні особливості культури та мистецтва, видатні події, пам’ятні дати, досягнення науки, техніки, спорту, – це:

39. Декоративний виріб, який використовують у вбранні та побуті, художньо доповнюючи їх, – це:

40. Кулон – це:

41. Намисто – це:

42. Підвісок – це:

43. Медальйон – це:

44. До дорогоцінних металів належать:

45. Окрема одиниця продукції – це:

46. Комплект одягу певного призначення з одного виду матеріалу – це:

47. Виріб або сукупність виробів, які вдягає людина, – це:

48. Корсетний виріб – це:

49. Хустково-шарфовий виріб – це:

50. Білизняний виріб – це:

51. Панчішно-шкарпетковий виріб – це:

52. Побутовий одяг для носіння під час свят і в урочистих випадках – це:

53. Побутовий одяг військовослужбовців, працівників спеціальних відомств і учнів, для яких установлено відповідну форму – це:

54. Побутовий одяг для занять спортом – це:

55. Побутовий одяг, який відображає специфіку національної культури та побуту народу, – це:

56. Різновидом пальта є:

57. Пелерина, палантина, мантилья є різновидом:

58. Плечовий верхній жіночий або дівчачий одяг, який вдягають на білизняний виріб і вкривають тулуб до поясної частини або тулуб і частково стегна, – це:

59. Плечовий верхній жіночий або дівчачий одяг, яким укривають тулуб, стегна й ноги (частково або цілком), – це:

60. Швейний плечовий верхній чоловічий або хлопчачий одяг з рукавами, яким укривають тулуб і частково стегна та вдягають на білизняні вироби, – це:

61. Швейний або трикотажний плечовий верхній одяг для новонароджених, дітей ясельної та дошкільної груп із рукавами, розрізом згори донизу, яким укривають тулуб або тулуб і частково стегна, – це:

62. Різновидом поясного одягу є:

63. До комплектів одягу належать:

64. До корсетних виробів належать:

65. До хустково-шарфових виробів належать:

66. Вироби, які не належать до одягу:

67. Головний убір для вкривання голови в різних кліматичних умовах – це:

68. Чоловічий або хлопчачий головний убір із головками різної форми та крисами – це:

69. Головний убір без козирка і крис, круглої або овальної форми, з околицею або без неї – це:

70. Жіночий або дівчачий головний убір із головками різної форми та з крисами або без них – це:

71. Види термічної обробки металів та сплавів:

72. Види чавунів:

73. Основні способи виробництва сталі:

74. Відсутність будь-якого ризику для життя, здоров’я, майна споживача і навколишнього природного середовища за звичайних умов використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції – це:

75. Продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а також неправомірним відтворенням товару іншої особи, – це:

76. Дії суб’єкта господарювання, спрямовані на виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з подальшою самостійною або опосередкованою реалізацією на території України – це:

77. Властивість продукції, яка відповідає вимогам, установленим для цієї категорії продукції в нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору зі споживачем, – це:

78. Строк (термін) придатності – це:

79. Бирка, напис, ярлик, що містить малюнки чи написи, написані, надруковані, нанесені за допомогою трафарету, витиснені або вдавлені та прикріплені до одиниці упаковки з харчовими продуктами, – це:

80. Слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва торгової марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктів і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких харчових продуктів, – це:

81. Інформація щодо властивостей харчового продукту, яка доводиться до споживача шляхом маркування, додавання до нього супровідного матеріалу, засобами електронної передачі даних або в будь-який інший спосіб, включаючи рекламу, – це:

82. Позначка, яка застосовується для підтвердження придатності непереробленого харчового продукту тваринного походження для споживання людиною, – це:

83. Термін «харчовий продукт» не включає:

84. Залежно від сировинних матеріалів асортимент галантерейних товарів поділяється на:

85. Залежно від способу виробництва товари текстильної галантереї поділяють на:

86. Товари текстильної галантереї поділяють на:

87. За призначенням нитки поділяють на:

88. За призначенням парасолі поділяють на:

89. За призначенням шкіряну галантерею поділяють на:

90. Предмети туалету поділяють на:

91. Приладдя для зберігання документів, паперів та грошей поділяють на:

92. Дорожнє приладдя поділяють на:

93. За конструкцією сумки поділяють на:

94. Спортивні велосипеди поділяють на:

95. Апарат, призначений для перетворення прийнятих сигналів радіомовлення в сигнали звукової частоти і підсилення їх до рівня виходу загального призначення, – це:

96. Апарат, призначений для корекції амплітудно-частотних характеристик пристроїв відтворення та записування звуку, а також приміщень прослуховування, – це:

97. Апарат, призначений для записування та відтворення сигналів звукової частоти з використанням магнітної стрічки як носія запису, – це:

98. Апарат, який виконує функції радіомовного приймача і магнітофона чи магнітофона-програвача, – це:

99. Залежно від виду матеріалів та технології виготовлення взуття поділяють на групи:

100. Взуття класифікують за такими ознаками:

101. За умовами експлуатації взуття поділяється на:

102. Гумове взуття класифікують за такими ознаками:

103. За призначенням годинники поділяються на:

104. Асортимент побутових годинників включає:

105. За принципом дії годинники бувають:

106. Наручні годинники за призначенням бувають:

107. Телевізори класифікують за такими ознаками:

108. Парфумерні товари класифікують за такими ознаками:

109. Парфумерні товари за призначенням поділяються на:

110. Парфумерні товари за характером запаху поділяються на:

111. Харчовий посуд за призначенням поділяється на:

112. Харчовий посуд за матеріалом поділяється на:

113. Залежно від функціонального призначення машини поділяються на:

114. Машини, які перетворюють один вид енергії на інший, – це:

115. Машини, які перетворюють інформацію на вид, зручний для використання, – це:

116. Машини, які змінюють у просторі положення виробів, переміщують людей і вантажі, – це:

117. Машини, які призначені для зміни форми, розмірів, стану та інших параметрів оброблюваних матеріалів (метало- і деревообробні верстати, преси, молоти тощо), – це:

118. Дереворізальні верстати за ступенем універсальності поділяються на:

119. Дереворізальні верстати за ступенем автоматизації поділяються на:

120. Дереворізальні верстати за призначенням поділяються на:

121. Дереворізальні верстати за точністю поділяються на класи:

122. Вимірювальний інструмент поділяється на:

123. Вимірювальний інструмент призначений для:

124. За продуктивністю компресори поділяються на:

125. Сировина за походженням поділяється на:

126. Сировина за складом поділяється на:

127. Сировина за кратністю переробки поділяється на:

128. Сировина за методами одержання поділяється на:

129. Маса брутто – це:

130. Маса нетто – це:

131. Одиницею виміру маси є:

132. Одиницею вимірювання ваги є:

133. При визначенні характеристик товару за вимірювальним методом враховують такі показники:

134. До неорганічних речовин належать:

135. Пропозиція – це:

136. Попит – це:

137. Продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів, – це:

138. Купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами, – це:

139. Увезення раніше вивезених за кордон товарів, які не піддавалися обробці, – це:

140. Продаж та вивезення за кордон раніше ввезеного товару, який не піддавався в реекспортуючій країні жодній обробці, – це:

141. Обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку, – це:

142. Розрахунковий чек – це:

143. Дорожній чек – це:

144. Фіскальний касовий чек на товари (послуги) – це:

145. Податкова накладна – це:

146. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом:

147. До переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), належать:

148. Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння обміну (поверненню):

149. Вживання понять «знижка» або «зменшена ціна» або будь-яких інших, аналогічних за значенням, дозволяється лише з додержанням таких умов:

150. Обмін товару належної якості провадиться, якщо: