Види досліджень

№ з/п Види та підвиди судових експертиз Індекси експертних спеціальностей Види експертних спеціальностей
1 Почеркознавча та лінгвістична  1.1 Дослідження почерку і підписів
1.2 Лінгвістичне дослідження писемного мовлення
2 Технічна експертиза документів  2.1 Дослідження реквізитів документів
2.2 Дослідження матеріалів документів
2.3 Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
3 Експертиза зброї  3.1 Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї
3.2 Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу
3.3 Дослідження холодної зброї
3.4 Дослідження зброї з некінетичним принципом ураження
3.5 Дослідження гранатометів та ствольної артилерійської зброї
4 Трасологічна  4.1 Дослідження слідів людини та слідів тварини
4.2 Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами
4.3 Криміналістичне дослідження транспортних засобів
4.4 Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків
4.6 Дактилоскопічні дослідження
5 Вибухово-технічна  5.1 Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
5.2 Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху
5.4 Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів
6 Фототехнічна, портретна та голографічних зображень  6.1 Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
6.2 Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
6.3 Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів
7 Відео-, звукозапису  7.1 Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису
7.2 Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3 Лінгвістичне дослідження усного мовлення
8 Матеріалів, речовин та виробів  8.1 Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
8.2 Дослідження полімерних матеріалів і виробів з них
8.3 Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
8.4 Дослідження нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів
8.5 Дослідження скла, кераміки та виробів з них
8.6 Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
8.7 Дослідження спиртовмісних сумішей
8.8 Дослідження ґрунтів
8.9 Дослідження металів і сплавів
8.10 Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі
8.11 Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
8.12 Дослідження харчових продуктів
8.13 Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
8.14 Дослідження спеціальних хімічних речовин
8.15 Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів
8.16 Дослідження провідників із ознаками короткого замикання
8.17 Дослідження причини руйнування виробів з металів та сплавів
9 Біологічна  9.1 Дослідження об’єктів рослинного походження
9.2 Дослідження об’єктів тваринного походження
9.3 Імунологічні дослідження
9.4 Цитологічні дослідження
9.5 Молекулярно-генетичні дослідження
9.6 Дослідження волосся
9.7 Одорологічні дослідження
10 Інженерно-транспортна  10.1 Дослідження обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод
10.2 Дослідження технічного стану транспортних засобів
10.3 Дослідження деталей транспортних засобів
10.4 Транспортно-трасологічні дослідження
11 Безпеки життєдіяльності  10.5 Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
12 Будівельно-технічна  10.6 Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів
13 Земельно-технічна  10.7 Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками
14 Пожежно-технічна  10.8 Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки
15 Комп’ютерно-технічна  10.9 Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів
16 Оціночно-будівельна  10.10 Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд
17 Залізнично-транспортна  10.11 Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди
10.12 Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту
10.13.1 Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії
10.13.2 Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії
18 Оціночно-земельна  10.14 Оцінка земельних ділянок
19 Гірничотехнічна  10.15 Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах
20 Дорожньо-технічна  10.16 Дорожньо-технічні дослідження
21 Телекомунікаційна  10.17 Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів
22 Електротехнічна  10.18 Дослідження технічної експлуатації електроустаткування
23 Експертиза з питань землеустрою  10.20 Дослідження з питань землеустрою
24 Економічна  11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій
11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
25 Товарознавча  12.1 Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів
26 Автотоварознавча  12.2 Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
27 Транспортно-товарознавча  12.3 Оцінка судноплавних засобів
12.4 Оцінка літальних апаратів
28 Експертиза військового майна  12.5 Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння
29 Експертиза у сфері інтелектуальної власності
29.1 Літературних і художніх творів  13.1.1 Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші
13.1.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)
29.2 Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення  13.2 Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
29.3 Винаходів і корисних моделей  13.3 Дослідження, пов’язані із винаходами і корисними моделями
29.4 Промислових зразків  13.4 Дослідження, пов’язані з промисловими зразками
29.5 Сортів рослин і порід тварин  13.5.1 Дослідження, пов’язані із сортами рослин
13.5.2 Дослідження, пов’язані з породами тварин
29.6 Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень  13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
29.7 Топографій інтегральних мікросхем  13.7 Дослідження, пов’язані з топографіями інтегральних мікросхем
29.8 Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій  13.8 Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями
29.9 Економічна у сфері інтелектуальної власності  13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності
30 Психологічна  14.1 Психологічні дослідження
31 Мистецтвознавча  15.1 Мистецтвознавчі дослідження
32 Гемологічна  17.1 Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння