Відділ біологічних досліджень

Основний напрям роботи відділу − проведення судових молекулярно-генетичних експертиз, які призначаються у кримінальних і цивільних провадженнях, а також проведення експертних досліджень за заявами фізичних та юридичних осіб.
У відділі використовуються методики, що дозволяють досліджувати практично всі тканини і біологічні рідини людського організму, що містять ДНК (кров, сперму, слину, епітеліальні клітини, волосся, частини органів, кістки, м’язи, шкіра і т.п.), а також біологічні об’єкти, які забруднені мікрофлорою, мікрокількості біологічного матеріалу та змішані сліди. ДНК-аналіз широко використовується як в експертизі речових доказів, так і в експертизі спірного походження дітей та встановлення родинних зв’язків.

Основними видами досліджень, що проводяться експертами відділу є:
1. ідентифікація особи методом ДНК-аналізу, в т.ч.:

  • встановлення приналежності об‘єктів біологічного походження (кров, сперма, слина, волосся, м‘язова та кісткова тканини) певній особі;
  • встановлення слідів біологічного походження конкретної особи у змішаних слідах;

2. визначення спадковості певних генетичних ознак людини (біологічна спорідненість) – встановлення батьків дитини у випадках спірного батьківства, дітовбивства, крадіжки, підміни дітей.

Поряд з традиційним дослідженням ядерної ДНК у відділі проводяться дослідження мітохондріальної ДНК.
Цей метод дозволяє вирішувати завдання судової молекулярно-генетичної експертизи з ідентифікації особистості і встановлення біологічного споріднення. Особлива цінність методу полягає в його ефективності при дослідженні малих кількостей деградованої ДНК, виділеної з сильно пошкоджених об’єктів, дослідження яких традиційними методами виявляється неможливим. Крім того, метод дозволяє досліджувати біологічний матеріал, клітини якого не містять ядра.
Дослідження мітохондріальної ДНК дозволяє здійснювати встановлення родинних зв’язків за материнською лінією як по вертикалі (між батьками та дітьми), так і по горизонталі (між братами та сестрами), що неможливо при використанні методів аналізу ядерної ДНК.

Також експертами відділу проводяться наступні види досліджень:

  • імунологічне та цитологічне дослідження слідів людського походження (кров, виділення, тощо);
  • експертиза волосся встановлює їх морфологічну будову, групову і видову належність та походження від конкретної особи.

Комплексне застосування зазначених досліджень дозволяє отримати найбільш повний обсяг ідентифікаційної інформації, особливо при дослідженні мікрослідів.