Відділ вибухотехнічних досліджень

Відділ вибухотехнічних досліджень вибухотехнічної лабораторії ДНДЕКЦ:

  • проводить судові експертизи та експертні дослідження за експертною спеціальністю 5.2 «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху»;
  • здійснює контроль за якістю висновків експерта, складених працівниками Експертної служби МВС, за результатами проведення експертиз за напрямом «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху», та узагальнення результатів цієї роботи;
  • проводить експертизи та експертні дослідження на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених Законом України «Про судову експертизу» за напрямом «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху»;
  • проводить відповідно до законодавства та в межах компетенції за експертною спеціальністю 5.2 «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху» науково-дослідну роботу та впроваджує її результати в судово-експертну практику;
  • бере участь у розробленні та впровадження в експертну діяльність новітніх технологій та технічного обладнання за напрямом «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху»;
  • розробляє методики проведення судових експертиз, методичні рекомендації, посібники, програмні продукти в межах компетенції;
  • бере участь у підготовці, перепідготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації судових експертів за напрямом «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху».