Відділ господарського та матеріально-технічного забезпечення

Робота відділу господарського та матеріально-технічного забезпечення ДНДЕКЦ полягає в:

  • придбанні товарів (послуг) підрозділам ДНДЕКЦ необхідних для їх належної роботи та за необхідності організація поточних ремонтів засобів вимірювальної техніки, випробувального устаткування та офісної техніки;
  • забезпеченні раціонального використання енергоносіїв в межах встановлених Лімітів та своєчасного і повного розрахунку за комунальні послуги;
    організації проведення будівельних, ремонтних робіт та робіт з реконструкції об’єктів відповідно до діючих нормативних документів;
  • проведенні інструктажів (навчання) працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки та дотриманні правил поведінки в разі виникнення аварії або пожежі;
  • контролі за безпечною експлуатацією машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;
  • контролі за порядком використання службових автомобілів, належного стану й експлуатації, а також здійсненні перевірки їх технічного стану;
  • забезпеченні організації заходів, необхідних для підтримання приміщень будівлі та прилеглої території в належному стані.