Відділ дактилоскопічних досліджень та обліків

Дактилоскопічна експертиза – найбільш поширений вид криміналістичної експертизи, яка вирішує питання виявлення слідів рук, встановлення осіб, що їх залишили. Основним завданням дактилоскопічної експертизи є ідентифікація особи
за слідами її рук, які залишені на місці події. Якщо версія про особу, що залишила слід, ще не висунута, а також якщо слідчий вважає за потрібне встановити, чи є на предметах обстановки місця події невидимі або слабовидимі сліди, перед експертом може постати питання про наявність такого роду слідів і їх придатність для ідентифікації особи. Експертиза слідів рук вирішує і ряд неідентифікаційних завдань, пов’язаних з визначенням механізму слідоутворення, особливостями будови руки, яка залишила слід, деякими іншими характеристиками слідоутворювального об’єкта.

Орієнтовний перелік питань, які вирішує дактилоскопічна експертиза:

–   Чи є на наданому на дослідження об’єкті сліди рук (пальців, долонь, стоп ніг) і якщо так, чи придатні вони для ідентифікації?

–   Якою рукою та якими пальцями руки залишені сліди?

–   Якими ділянками поверхні руки залишено сліди?

–   Який вік, стать та зріст особи, що залишила надані на дослідження сліди?

–   Чи залишені сліди рук (стоп ніг), вилучені в різних місцях (на різних об’єктах) однією особою?

–   Чи залишені сліди рук (стоп ніг) конкретною особою, дактилоскопічна карта на ім’я якої надана для порівняльного дослідження?

–   Чи ідентичні відбитки рук невпізнаного трупу з відбитками в дактилоскопічній карті на ім’я конкретної особи?

Дактилоскопічний облік призначений для ідентифікації особи, яка залишила сліди на місці вчинення кримінального правопорушення, встановлення невпізнаних трупів та розшуку безвісно зниклих осіб.