Відділ досліджень наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

У відділі проводяться:

– дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також сильнодіючих і отруйних речовин для встановлення:

– факту належності речовин та їх слідів до наркотичних засобів, психотропних речовин або  прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних речовин, а також визначення їх кількісного вмісту в досліджуваних об`єктах;

– спільного джерела походження підконтрольних речовин;

– єдиного методу синтезу чи технології виготовлення наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих та отруйних речовин;

– спеціального хіміко-технологічного призначення предметів та обладнання для виготовлення підконтрольних речовин.

Якість проведення досліджень та достовірність отриманих результатів забезпечується завдяки застосуванню сучасного аналітичного обладнання, зокрема хромато-мас-спектрометричних комплексів; газових та рідинних хроматографів; рентгено-флуоресцентного, інфрачервоного, ультрафіолетового спектрометрів, атомно-емісійного спектрометру з індуктивно-зв’язаною плазмою.