Відділ забезпечення діяльності

Відділ забезпечення діяльності (ВЗД) є структурним підрозділом ДНДЕКЦ.

До складу ВЗД входять:

  • сектор інформаційного забезпечення, планування та контролю (СІЗПК);
  • сектор інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ);
  • сектор організаційного та технічного забезпечення (СОТЗ).

Основними завданнями ВЗД є:

  • організація планування роботи ДНДЕКЦ та спільних заходів Експертної служби МВС за окремим дорученням;
  • організація контролю та контроль за вчасним виконанням заходів за дорученням керівництва Експертної служби МВС і ДНДЕКЦ;
  • організація та участь у проведенні комплексних та контрольних перевірок діяльності підрозділів Експертної служби МВС;
  • інформаційне, консультативне, аналітичне, правове, організаційне та інше забезпечення діяльності директора ДНДЕКЦ та його заступників за напрямами, визначеними Положенням про відділ забезпечення діяльності ДНДЕКЦ;
  • організація проведення нарад за участі керівництва Експертної служби МВС, забезпечення проведення робочих нарад керівництва ДНДЕКЦ.