Відділ забезпечення роботи Експертно-кваліфікаційної комісії

Відділ забезпечення роботи Експертно-кваліфікаційної комісії ДНДЕКЦ МВС відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

  • організаційне забезпечення роботи Експертно-кваліфікаційної комісії МВС (далі – ЕКК) з розгляду питань про присвоєння (підтвердження) працівникам Експертної служби МВС кваліфікації (припинення діяльності) судового експерта, дисциплінарну відповідальність судового експерта, ведення діловодства ЕКК;
  • видачу працівникам Експертної служби МВС свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта;
  • планування, контроль, узагальнення інформації та аналіз результатів діяльності підрозділів Експертної служби МВС з питань проведення заходів зі стажування, присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівникам Експертної служби МВС;
  • забезпечення функціонування бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС та подання необхідної інформації до державного Реєстру атестованих судових експертів;
  • організацію проведення в межах наданих повноважень заходів з контролю за дотриманням вимог нормативно-методичних документів працівниками Експертної служби МВС під час проведення судових експертиз.