Відділ загальної біології

Відділ вирішує завдання діагностичного характеру. Дослідження біологічних слідів проводяться із застосуванням серологічних, цитологічних методів та дослідження волосся, що дозволяє вирішувати широкий спектр питань з метою встановлення наявності та видової, групової, статевої приналежності крові, сперми, сечі, поту, епітеліальних клітин, елементів копрокультури, волосся, тканин і органів.

 У відділі виконуються  наступні види біологічних досліджень:

– імунологічні дослідження: встановлення наявності, видової і групової належності об’єктів людського походження;

– цитологічні дослідження: встановлення в слідах на речових доказах наявності клітин та тканин людини; визначення їх видової, групової, статевої і органо-тканинної приналежності;

– дослідження волосся людини та тварин: встановлення на речових доказах наявності, видової належності волосся, групової та статевої приналежності волосся людини.