Відділ комп’ютерно-технічних досліджень

У відділі виконуються судові комп’ютерно-технічні експертизи та експертні дослідження за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів».

Комп’ютерно-технічна експертиза – це дослідження технічних властивостей цифрового обладнання (комп’ютерів, накопичувачів інформації, мобільних телефонів тощо) та програмного забезпечення з метою отримання фактичних даних, що відносяться до обставин скоєного злочину або предмету цивільного позову. 

Завданнями, що вирішуються в рамках проведення комп’ютерно-технічної експертизи є:

  • встановлення виду (типу, марки), властивостей апаратного засобу, а також його технічних і функціональних характеристик;
  • встановлення фактичного стану і справності апаратного засобу;
  • виявлення і дослідження функціональних властивостей, а також налаштувань програмного забезпечення, часу його інсталяції;
  • виявлення потрібної інформації, встановлення її властивостей та виду відображення в комп’ютерній системі;
  • відновлення видаленої та зашифрованої інформації на різного виду носіях;
  • виявлення ознак діяльності шкідливого програмного забезпечення;
  • виявлення слідів активності в мережі Інтернет, змісту електронного листування, історії обміну повідомленнями у програмах для спілкування та інше.
  • знаходиться на електронних накопичувачах.

Об’єктами комп’ютерно-технічної експертизи є як апаратні засоби (системні блоки комп’ютерів та їх комплектуючі, сервери, ноутбуки, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, модеми, маршрутизатори та ін.), так і програмні продукти (комп’ютерні програми, бази даних тощо).