Відділ менеджменту якості

Основними завданнями відділу є:

 • розробка проектів та актуалізація документів системи управління ДНДЕКЦ;
 • дотримання політики та впровадження належного функціонування вимог документів системи управління структурними підрозділами ДНДЕКЦ;
 • забезпечення належного функціонування системи управління, реалізації політики та процедур системи управління;
 • організація та проведення внутрішніх аудитів, міжлабораторних порівняльних досліджень;
 • аналіз причин виникнення невідповідностей; ефективності коригувальних і запобіжних дій; ефективності зв’язку із замовниками; дотримання персоналом сталої професійної практики та підтримання високої якості досліджень;
 • здійснення контролю за діяльністю персоналу, що бере участь у проведенні досліджень, щодо дотримання ним вимог документації системи управління;
 • контроль за діяльністю територіальних підрозділів Експертної служби МВС із впровадження системи управління відповідно до вимог міжнародних стандартів, організація нормативно-методичного забезпечення цієї діяльності;
 • узагальнення в межах компетенції ВМЯ матеріалів та подання пропозицій до проектів порядку денного та рішень робочих нарад керівництва складу Експертної служби МВС, ДНДЕКЦ;
 • участь у моніторингу за дотриманням вимог, встановлених відповідними інструкціями та методиками до проведення та оформлення експертних проваджень;
 • організація та проведення періодичних метрологічних повірок, калібрування та атестації засобів вимірювальної техніки, випробувального устаткування, що використовуються структурними підрозділами ДНДЕКЦ, у метрологічних установах;
 • забезпечення умов конфіденційності та професійної таємниці у межах отриманої службової інформації внаслідок контролю за якістю проведених досліджень, моніторингу за дотриманням вимог, встановлених відповідними інструкціями та методиками до проведення та оформлення досліджень, проведення міжлабораторних порівняльних досліджень, професійного тестування;
 • надання методичної допомоги посадовим особам, що відбувають у відрядження, з питань упровадження та функціонування системи управління; надання пропозиції щодо питань, які потребують вивчення під час службових відряджень;
 • участь у перевірках територіальних НДЕКЦ та забезпечення організації цієї роботи;
 • організація та участь у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, «круглих столах» тощо з питань упровадження системи управління; організація зазначених заходів на базі підрозділів Експертної служби МВС;
 • забезпечення у межах компетенції участі та співпраці щодо упровадження міжнародних стандартів якості з судово-експертними установами зарубіжних країн;
 • підготовка проектів наказів, службових листів, доручень, планів за напрямом упровадження та функціонування системи управління в територіальних підрозділах Експертної служби МВС та структурних підрозділах ДНДЕКЦ;
 • матеріалів та організація участі працівників ДНДЕКЦ у засіданнях ТК192 «Судова експертиза».