Відділ менеджменту якості

Основними напрямами роботи відділу є:

– забезпечення функціонування системи управління якістю підрозділів Експертної служби МВС України згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»;

– метрологічне забезпечення діяльності вимірювальних лабораторій, організація державної метрологічної повірки (атестації) засобів вимірювальної техніки та випробувального встаткування;

– організація забезпечення підрозділів Експертної служби МВС України криміналістичною технікою;

– організація сервісного обслуговування та поточного ремонту техніки, випробувального та комп’ютерного устаткування;

– ведення обліку та звітності державних закупівель.