Відділ обліку генетичних ознак людини

Робота відділу спрямована на проведення молекулярно-генетичних експертиз та досліджень з метою ідентифікації невпізнаних трупів та розшуку безвісти зниклих осіб, а також профілювання біологічних зразків осіб, які підозрюються або обвинувачуються в учиненні злочинів, встановлення ідентичності останків у випадках розчленування трупа та ідентифікації жертв катастроф, коли живі близькі родичі.
Об’єктами дослідження є біологічні зразки осіб, які підозрюються або обвинувачуються в учиненні злочинів, родичів безвісти зниклих осіб та невпізнаних трупів а також ДНК-профілі, встановлені при дослідженні об’єктів біологічного походження людини.

Зважаючи на поставлені завдання, працівники відділу:

  • виконують молекулярно-генетичні експертизи та дослідження;
  • перевіряють ДНК-профілі за обліком генетичних ознак людини;
  • здійснюють ведення Центрального обліку генетичних ознак людини Експертної служби МВС.

Відділ обліку генетичних ознак людини співпрацює з іншими країнами та міжнародними організаціями відповідно до міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Лабораторія біологічних досліджень та обліку ДНДЕКЦ оснащена найсучаснішим обладнанням, зокрема, програмними продуктами, які дають змогу вводити, зберігати ДНК-профілі та проводити порівняння (перевірки), встановлюючи збіги, а також перевірки по встановленню осіб невпізнаних трупів та безвісти зниклих осіб, порівнюючи їх з прямими (батьки-діти) родичами останніх.
Проведенню ідентифікації особи значною мірою сприяє ведення ДНДЕКЦ центрального обліку генетичних ознак людини, який формується з ДНК-профілів осіб, які проходять по справах, слідів з місць нерозкритих злочинів, невпізнаних трупів, безвісно зниклих осіб та їх прямих родичів.
Молекулярно-генетична лабораторія ДНДЕКЦ оснащена найсучаснішим аналітичним обладнанням, що забезпечує кількісний та якісний аналіз виділеної ДНК та ідентифікацію особи з вірогідністю не менше 1 до 10 мільярдів.
Якість проведених досліджень і достовірність результатів підтверджується акредитацією молекулярно-генетичної лабораторії ДНДЕКЦ відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 17025 у галузі молекулярно-генетичних досліджень.