Відділ трасологічних досліджень та обліків

Трасологічна експертиза. Основними завданнями трасологічної експертизи є ідентифікація або визначення родової (групової) належності індивідуально
визначених об’єктів за матеріально фіксованими слідами – відображеннями їх слідоутворювальних поверхонь; діагностика (установлення властивостей, станів) об’єктів; ситуалогічні завдання (установлення механізму слідоутворення тощо). Трасологічною експертизою можна також установлювати факти, які належать до просторових, функціональних, структурних, динамічних і деяких інших характеристик процесу слідоутворення, а також особливостей слідоутворювальних об’єктів. Перед трасологічною експертизою можуть ставитись питання про наявність на предметах обстановки місця події слідів взаємодії з іншими предметами, придатність цих слідів для ідентифікації або про наявність у цих слідах ознак, що орієнтують на пошук зазначених об’єктів.

Види трасологічних експертиз:

– дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів та ідентифікація цілого за частинами;

– дослідження слідів  людини (взуття, шкіряних покривів, зубів, одягу, зокрема рукавичок, крові, матеріальних об’єктів, які містять інформацію про моторні навички особи та слідів ніг (лап) тварин.

Трасологічний облік призначений для встановлення фактів використання одного і того ж взуття при вчиненні одного чи декількох кримінальних правопорушень; встановлення конкретного екземпляру взуття, яким залишено слід низу взуття на місці події.