Відділ досліджень відео- та звукозапису

У відділі проводяться: 

– технічне дослідження матеріалів та засобів відео -, звукозапису;

– дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ;

– лінгвістичне дослідження усного мовлення;

– відео технічні дослідження матеріалів записів за дорожньо-транспортними пригодами та ін.

Також ведеться оперативно-пошукова колекція записів голосів та мовлення осіб, які повідомляли правоохоронців про  неправдиві з амінування.