Відділ фізико-хімічних досліджень

У відділі проводяться:

– дослідження лакофарбових матеріалів і покрить;

– дослідження полімерних матеріалів і виробів з них;

– дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них;

– дослідження нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів;

– дослідження скла, кераміки та виробів з них;

– дослідження спиртовмісних сумішей;

– дослідження металів і сплавів;

– дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин;

– дослідження харчових продуктів;

– дослідження матеріалів документів;

– дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу та ін.

Формування експертних висновків ґрунтується на результатах, що отримані із застосуванням сучасних аналітичних методів дослідження:

– молекулярної спектроскопії;

– газорідинної та рідинної хроматографії;

– хромато-мас-спектрометрії;

– елементного аналізу із застосуванням енергодисперсійного рентгенофлуоресцентного спектрометра «ElvaX-L» та атомно-емісійного спектрометра з індуктивно-зв’язаною плазмою SpectroBlue;

– комплексу методів об’ємного та гравіметричного аналізу, спектрофотометрії, хроматографічних методів, елементного аналізу тощо.

У відділі також проводиться визначення відповідності речовин, матеріалів та виробів вимогам Державних стандартів України та чинним технічним умовам, виявлення фактів фальсифікації спиртовмісних рідин, алкогольних напоїв та пально-мастильних матеріалів.