Відділ фінансового забезпечення та бухгалтеського обліку

Відділ займається:

  • організацією та веденням бухгалтерського обліку матеріальних цінностей ДНДЕКЦ (оприбуткування, переміщення та списання товарно-матеріальних цінностей на підставі первинних бухгалтерських документів, контроль за товарно-матеріальними цінностями в розрізі матеріально відповідальних осіб, підготовку інвентаризаційних відомостей та участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань), веденням бухгалтерського обліку нематеріальних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості та інших зобов’язань;
  • ведення документообігу первинних документів з надання платних послуг, формування та подання податкових накладних до ДФС;
  • забезпечує складання, розгляд кошторисів загального та спеціального фондів державного бюджету. Здійснює розподіл асигнувань між підпорядкованими підрозділами, формування показників до бюджетного запиту та аналіз забезпеченості у кошторисі видатків загального фонду державного бюджету НДЕКЦ.
  • нарахування та виплата заробітної плати працівникам;
  • ведення обліку матеріальних цінностей отриманих (переданих), за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної власності;
  • складання, подання фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності, аналіз фінансово-господарської діяльності ДНДЕКЦ та територіальних підрозділів.