Відділ юридичного забезпечення

Відділ юридичного забезпечення є структурним підрозділом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, який складається з таких підрозділів: сектор позовної роботи і представництва в судах, сектор юридичного супроводу господарської діяльності, сектор планування та організації нормотворчої діяльності.
У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.
Працівники відділу здійснюють юридичне супроводження фінансово-господарської діяльності ДНДЕКЦ, беруть безпосередню участь в оформленні та правовій оцінці господарських та цивільно-правових договорів, ведуть претензійно-позовну роботу, представляють у встановленому законодавством порядку інтересів ДНДЕКЦ в судах, державних органах, підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових питань, спорів, а також в межах компетенції забезпечують планування та організацію нормотворчої діяльності ДНДЕКЦ.