Експертна спеціальність 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці»

Судова експертиза за експертною спеціальністю 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці» установлює причини настання нещасного випадку, а також причинний зв’язок його настання з невиконанням вимог нормативно-технічних документів.

Перелік питань, які вирішуються судовою експертизою за експертною спеціальністю 10.5, такий:

 • чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту згідно з вимогами правил охорони праці та безпеки життєдіяльності? Чи були ці засоби належним чином випробувані та справні?
 • якою є причина настання нещасного випадку, аварії та які обставини її обумовили?
 • невиконання яких вимог нормативних актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває в причинному зв’язку з настанням події, нещасного випадку?
 • дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору перебувають у причинному зв’язку з настанням події нещасного випадку (аварії тощо)?
 • чи відповідає організація робіт на зазначеній виробничій ділянці вимогам охорони праці?
 • чи відповідає організація та проведення інструктажу конкретних працівників нормативним вимогам?
 • чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам?
 • які заходи безпеки повинні бути прийняті в конкретній ситуації?
 • які види навчання з охорони праці повинні проходити працівники, що виконують конкретну роботу?
 • чи належить конкретна робота до категорії робіт з підвищеною небезпекою?
 • чи належить об’єкт (підприємство, виробнича ділянка) до об’єктів з підвищеною небезпекою?
 • чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?
 • на яку особу покладено забезпечення виконання тих чи інших правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?