Експертна спеціальність 1.1 «Почеркознавча та лінгвістична експертиза»

1. Скільки літер в українському алфавіті?

2. Галуззю якої науки є почеркознавство?

3. Які основні властивості почерку?

4. Які основні задачі вирішує судово-почеркознавча експертиза?

5. Що-саме є об’єктом судово-почеркознавчої експертизи є:

6. Чи дозволяють сучасні методики почеркознавчої експертизи встановити вік особи, що виконала підпис?

7. Які існують види об’єктів (рукописів)?

8. Яким може бути склад досліджуваного тексту, короткого запису?

9. Які задачі вирішує судово-почеркознавча експертиза?

10. При вирішенні ідентифікаційних задач можливо вирішити питання про виконання рукописів, фрагментів рукопису однією чи різними особами?

11. Умови виконання досліджуваного рукопису це?

12. Встановлення групи осіб до якої належить виконавець досліджуваного рукопису (стать, вік)?

13. Чи є об’єктом судово-почеркознавчої експертизи характер виконавця підпису, рукописного запису?

14. Зразки для почеркознавчого дослідження бувають?

15. Якою ознакою почерку є координація рухів?

16. Які з наступних ознак свідчать про факт зміни пишучої руки?

17. Види наслідування підпису іншої особи?

18. Підпис,як об’єкт дослідження, це:

19. Підпис, виконаний особою, від імені якої він значиться це?

20. Автопідлог підпису це?

21. Транскрипція підпису це?

22. Монограма підпису це?

23. Види висновків судово-почеркознавчої експертизи?

24. При проведенні судово-почеркознавчої експертизи експерт має право порушувати клопотання про представлення нових матеріалів, необхідних для дачі висновку?

25. В яких випадках потрібно перевіряти чи не виконаний підпис за допомогою технічних прийомів?

26. В яких випадках можна виключити особу з числа передбачуваних виконавців?

27. Чи свідчить факт схожості почерків про схожість підписів?

28. Які види нахилу почерку зустрічаються?

29. Буквена транскрипція підпису містить?

30. Розподіл зусиль при виконанні основних і поєднувальних елементів рукопису це?

31. Чи відмінюються жіночі українські прізвища, що закінчуються на –ко, -ло?

32. Чи підлягають почеркознавчому дослідженню записи, виконані мовою, незнайомою експерту?

33. Чи може бути об’єктом дослідження підпис, виконаний простим олівцем?

34. Висновок судового експерта оформлюється письмово?

35. При дослідженні почерку рукописних записів чи необхідне мікроскопічне дослідження?

36. В разі дослідження почерку померлої особи чи обов’язково мати експериментальні зразки її почерку для проведення порівняльного дослідження?

37. Право власності:

38. Право інтелектуальної власності (ІВ):

39. До ознак об’єкта авторського права відносять:

40. До об’єктів авторського права не відносять:

41. Примірник твору – це

42. Відтворенням твору є:

43. До цивільного обороту можуть бути включені:

44. Майнові права на службовий твір належать:

45. Використання твору будь-якою особою допускається:

46. Авторське особисте немайнове право на службові твори належить:

47. До літературних творів не належать:

48. Складовими частинами складеного твору, можуть бути:

49. До творів художнього дизайну відносяться:

50. Переклад офіційних документів: