Експертна спеціальність 10.9 «Комп’ютерно-технічна експертиза»

1.Сукупність технічних умов, які повинні бути забезпечені розробниками пристроїв для успішного узгодження їх роботи з іншими пристроями:

2.Пристрій візуального представлення даних:

3.В якому файлі містяться збережені користувачем веб-браузера Opera логіни та паролі?

4.Програми, призначені для створення резервних  копій документів з одночасним їх ущільненням:

5.Наука, що вивчає інформацію:

6.Із скількох рівнів складається еталонна модель OSI?

7.Які існують типи файлової системи FAT?

8.Який набір символів використовується при записі коротких імен файлів?

9.Програмні засоби, які забезпечують створення, редагування та форматування простих і комплексних текстових документів:

10.В ОС Linux «/home/methody/examples» – це:

11.Декілька клітинок утворюють:

12.Кнопка Пуск викликає:

13.В ОС Linux «../../share/doc/» – це:

14.Актуальність, повнота, однозначність, достовірність, зрозумілість – це:

15.Програми, що забезпечують взаємозв’язок з новим обладнанням:

16.Розміщена на носіях велика кількість взаємозв’язаних і структурованих певним чином даних з певної галузі:

17.Яким шістнадцятковим значенням змінюється перший символ в SFN при видаленні файлу?

18.Який з перерахованих рядків не може бути ім’ям файлу в ОС Linux?

19.Програми для обробки інформації, що представлена у вигляді таблиць:

20.Числове значення – 12, 16 або 32 – в назві файлової системи FAT відображає:

21.Якщо атрибут повністю не вміщується в запис MFT, а частково вміщується в окремі блоки диску, він називається:

22.Неграфічні операційні системи реалізують інтерфейс:

23.Яка найменша область пам’яті на жорсткому диску?

24.Викликати системне меню можна натиснувши:

25.В якому файлі зберігається історія веб-браузера Mozilla FireFox?

26.В файловій системі ОС Linux

27.Назвіть всі атрибути, які присвоюються файлам:

28.Функціями якого рівня є шифрування та розшифрування?

29.Файлова система – це:

30.Тип даних, який зберігає текстові або текстові та числові дані довжиною не більше ніж 65535 символів:

31.В якому файлі системного реєстру Windows зберігається інформація про часовий пояс?

32.Клавіша Delete призначена для:

33.Які з цих файлових систем підтримуються операційними системами сімейства Windows?

34.Найменша одиниця інформації:

35.Структура  бази даних, де реалізується зв’язок між даними “Один-до-одного”:

36.Упорядкована послідовність команд:

37.Який з пристроїв не належить до основних:

38.Програма, що використовується для відміни змін конфігурації системи і відновлення її параметрів та продуктивності:

39.Які з наведених програм належать до програм – броузерів:

40.Скільки первинних (основних) розділів може існувати на одному жорсткому диску?

41.Збільшення розміру кластеру спричиняє:

42.Для передачі чого по фізичному середовищу призначений фізичний рівень еталонної моделі OSI?

43.Програми, що виконують необхідні користувачам роботи відносять до:

44.Скільки біт в адресах IPv.6?

45.Програма, призначена для усунення фрагментації:

46.Текстовий процесор, призначений для створення професійно оформлених текстових документів різної складності:

47.Як скопіювати виділений текст з допомогою комбінації клавіш клавіатури?

48.Скільки байтів у символах формату Unicode?

49.Скільки розширених розділів може існувати на одному жорсткому диску?

50.Кнопка Reset системного блоку призначена для: