Експертна спеціальність 13.3 «Дослідження, пов’язані із винаходами і корисними моделями»

Об’єктами судової експертизи (досліджень), пов’язаної із винаходами та корисними моделями, можуть бути: винахід; корисна модель; об’єкт господарської діяльності (пристрій, речовина, тощо); процес (технологія виготовлення, тощо).

 Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

  1. Чи відповідає винахід за патентом України № «ААА» умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів справи?
  2. Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом України № «ААА» умові патентоздатності «промислова придатність» відповідно до матеріалів справи?
  3. Чи містить формула винаходу (корисної моделі) за патентом України № «ААА» ознаки, яких не було в заявці?
  4. Чи є технічне рішення винаходу (корисної моделі) описом існуючих пристроїв або процесів?
  5. Чи використовується у продукті «ААА» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 000, або ознака, еквівалентна до неї?
  6. Чи використовується у хімічній речовині «ААА» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 000, або ознака, еквівалентна до неї?
  7. Чи використовується у процесі «ААА» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом № 000, або ознака, еквівалентна до неї?