Експертна спеціальність 13.4 «Дослідження, пов’язані з промисловими зразками»

Об’єктом дослідження є сам промисловий зразок, як об’єкт промислового дизайну (що становить декоративне або естетичне вирішення зовнішнього вигляду (стосується форми та/або кольору виробу, тощо); промислові вироби; документація, що стосується самого промислового зразка або промислового виробу.

 Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

  1. Чи використано сукупність усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 000 у виробі «ААА»?
  2. Чи містить зображення промислового зразка за патентом України № 000 фірмове найменування «ААА», що належить ТОВ «ААА», яке одержало право на нього до дати подання до Установи заявки на промисловий зразок?
  3. Чи містить зображення промислового зразка за патентом України № 000 знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 001, який був раніше зареєстрований (чи заявлений на реєстрацію) в Україні на ім’я іншої особи?
  4. Чи містить зображення промислового зразка за патентом України № 000 твір «ААА» або його частину (частини), що мають самостійне значення (назву, цитату, персонаж)?