Експертна спеціальність 3.1-3.5 «Експертиза зброї»

1. Експерт – це (відповідно до ст. 69 КПК України):

2. Висновок експерта (відповідно до ст. 101 КПК України) – це:

3. Експерт має право (відповідно до ст. 69 КПК України):

4. Експерт зобов’язаний (ст. 69 КПК України):

5. Судовими експертами можуть бути (Закон України «Про судову експертизу):

6. Хто не може залучатися в якості судового експерта відповідно до ЗУ «Про судову експертизу»:

7. Відповідальність судового експерта відповідно до ЗУ «Про судову експертизу»:

8. Яка стаття Цивільно-процесуального кодексу України передбачає права та обов’язки судового експерта:

9. Яка стаття Господарського процесуального кодексу України передбачає права та обов’язки судового експерта:

10. Судова експертиза – це:

11. Автомат це:

12. Якої з названих нижче траєкторій польоту кулі не існує:

13. Яке маркування на денці патрону свідчить, про те, що він є холостим:

14. Що таке внутрішня балістика:

15. Що таке зовнішня балістика:

16. Калібр пістолета Макарова ПМ:

17. Якої з нижче наведених видів балістики не існує:

18. Що таке прямий постріл:

19. Кількість нарізів в стволі пістолета Макарова ПМ:

20. Об’єктами судово-балістичного дослідження є:

21. За характером стрільби розрізняють:

22. За характером стрільби розрізняють:

23. Також розрізняють зброю за кількістю стволів:

24. За калібром зброя буває:

25. За довжиною ствола зброя буває:

26. За конструктивними особливостями каналу ствола буває:

27. За способом виготовлення зброя буває:

28. За способом перезарядки і ступенем автоматизації розрізняють зброю:

29. За особливостями конструкції, способу використання та утримання зброя буває:

30. Стандартна зброя буває таких видів:

31. Вогнепальна зброя це:

32. За будовою каналу ствола (стволів) вогнепальну зброю поділяють на:

33. Що таке дуло?

34. Вогнепальна зброя за цільовим призначенням поділяється на такі класи:

35. Бойова вогнепальна зброя це:

36. За типом автоматизації стрільби вогнепальна зброя поділяється:

37. Категорія «спортивна вогнепальна зброя» включає:

38. Категорія «мисливська вогнепальна зброя» включає:

39. За способом виготовлення вогнепальна зброя поділяється на такі категорії:

40. За будовою каналу ствола (стволів) вогнепальна зброя поділяється на такі категорії:

41. До нарізної відноситься вогнепальна зброя, що має ствол або стволи:

42. До гладкоствольної відноситься вогнепальна зброя, що має ствол або стволи:

43. Основні об’єкти судово-балістичної експертизи:

44. Калібр нарізної стрілецької вогнепальної зброї це:

45. Рушниця це:

46. Пістолет-кулемет це:

47. Куля це:

48. Револьвер це:

49. Постріл зі зброї це:

50. Яка класифікація дистанції пострілів прийнята в судовій балістиці:

51. Ствол мисливської рушниці якого калібру буде більшим за діаметром:

52. Яке з вказаних значень відповідає 1 лінії:

53. Що чинить механічний вплив на перешкоду:

54. Яка класифікація дистанції пострілів прийнята в судовій балістиці:

55. Які з вказаних критеріїв є критеріями віднесення зброї до вогнепальної:

56. Які з перелічених слідів на гільзі безпосередньо пов’язані з процесом пострілу:

57. Здатність кулі (снаряду), пижа, перешкоджати прориву порохових газів між поверхнями кулі, пижа та стінками каналу ствола, це:

58. Ситуаційні задачі судово-балістичної експертизи це:

59. Яке мінімальне значення питомої кінетичної енергії вважається достатнім для ураження людини:

60. Штанцмарка – це:

61. Пиж є складовою частиною патрону до:

62. Що таке картеч?

63. Калібр нарізної вогнепальної зброї це:

64. Кількість нарізів в стволі автомата АК-47:

65. Повне видалення стріляних гільз із зброї, називається:

66. За формою розрізняютьтакі види гільз:

67. Два основні елемента руки:

За формою розрізняютьтакі види гільз:

68. Що є об’єктами судової балістичної експертизи:

69. На яку частину в пістолеті, натискає стрілець, при проведені пострілу:

70. Ємність магазину пістолета ПМ:

71. Що таке антабка?

72. Барабан револьвера це:

73. Берданкою називали:

74. Як називають мисливськукомбіновану рушницю з вертикальним розташуванням стволів?:

75. Холодна зброя це:

76. Ніж господарсько-побутовий це:

77. Лезо це:

78. Для придатності ножа до холодної зброї довжина клинка потрібна бути більше:

79. Ушкодження це:

80. Мисливська холодна зброя це:

81. Національна холодна зброя це:

82. Для придатності ножа до холодної зброї товщина обуху клинка потрібна бути більше:

83. Піхви це:

84. Види туристичних ножів:

85. Заточка це:

86. Клинок це:

87. Ятаган це:

88. Ніж метальний це:

89. Багнет це:

90. Типи холодної клинкової зброї:

91. Плашки це:

92. Голомінь це:

93. Утик це:

94. Обмежувач це:

95. Види ножів мисливських спеціального призначення:

96. Чакра це:

97. Обух це:

98. Хрестовина це:

99. Яка з перерахованих части не є частиною холодної клинкової зброї?

100. По принципу дії холодна зброя розділяється на такі види:

101. Зброя, що складається з руків’я, гнучкого підвісу та ударного вантажу називається:

102. Які з вказаних видів зброї не відносяться до холодної: