Експертна спеціальність 4.1-4.6 «Трасологічна експертиза»

1. Трасологія – це наука:

2. Гомеоскопія – це наука:

3. Механоскопія – це наука:

4. Слід це:

5. За слідами у трасології можна встановити:

6. Ідеальні сліди це:

7. За характером зміни слідосприймаючого об’єкту сліди поділяються на:

8. Види слідових контактів:

9. Поверхневий слід – це:

10. Поверхневий слід утворюється:

11. До статичних слідів належать:

12. До динамічних слідів належіть:

13. Ідентифікаційний період – це період часу, на протязі якого об’єкт зберігає відносну стійкість ознак:

14. Групова приналежність установлюється для:

15. Фронтальний кут це:

16. Зустрічний кут це:

17. Скло під час видавлювання починає руйнуватися:

18. За способом кріплення до об’єктів замки поділяються на:

19. За системою механізмів замки бувають:

20. У відповідності до системи запірного механізму замки можуть бути:

21. Злам замка – це:

22. Сторону, з якої  був зроблений розпил, визначаємо:

23. Знаряддя злому:

24. В результаті застосування знаряддя зламу утворюються сліди:

25. Свердло ідентифікується:

26. Колія це:

27. Колісний транспорт під час гальмування залишає сліди:

28. За слідами транспортного засобу можна визначити:

29. Сліди зубів людини поділяються на:

30. Сліди зубів на тілі потерпілого та злочинця вилучаються:

31. За способом кріплення замки бувають:

32. Сліди знарядь злому це:

33. Невогнепальні пошкодження на одязі для розриву тканини характерні ознаки:

34. Ознаки, що характеризують пошкодження на одязі, утворені шляхом розрубу:

35. Для записи зубного апарата використовують:

36. Пломба – це:

37. Види пломб:

38. Свинцеві пломби бувають таких видів:

39. Які є способи несанкціонованого переопломбування пломб?

40. Назвіть способи замаскованого порушення пломб:

41. На внутрішніх поверхнях камери й каналів тіла пломби можливе виявлення таких ознак кримінального впливу:

42. Окремі ознаки слідів рукавичок поділяються на три групи:

43. Окремими ознаками у рукавицях, виготовлених з трикотажу, є:

44. У дослідженні предметів масового виробництва сліди-відображення відхилень від технологічних норм поділяються на:

45. Від яких факторів залежить форма слідів крові:

46. У яку сторону витягнутий вузький кінець бризків крови:

47. Назвіть три види встановлення цілого за частинами:

48. Цілий об’єкт може бути розділений на частини такими способами:

49. Окремі ознаки цілого за частинами при наявності загальної лінії розділення:

50. Які ознаки загального походження, що утворилися до поділу предмета,  використовуються при встановленні цілого за частинами:

51. Дактилоскопія:

52. Дактилоскопічна експертиза:

53. Хто перший ввів дактилоскопію як метод реєстрації:

54. Будова шкіряного покрову складається з:

55. Функції шкіри:

56. Гіпотезу про незмінність папілярного узору висунув:

57. Перше застосування дактилоскопії для впізнання злочинця:

58. Відбитки пальців з місця злочину вперше використані як доказ:

59. Папілярний узор:

60. Папілярна лінія це:

61. Папілярні лінії наявні на:

62. Пора це:

63. Скільки фаланг на великому пальці лівої руки:

64. Яку назву мають пальці на руці:

65. Класифікація   папілярних   узорів:

66. Класифікація слідів рук:

67. Два основні елемента руки:

68. Скільки фаланг є на пальцях руки:

69. Якої фаланга пальця руки відсутня на великому пальці:

70. Анатомічні ділянки на долоні:

71. Чим відділяються фаланги пальців рук:

72. Чим відділяються ділянки на долонях:

73. Як мають назву фаланги пальців рук:

74. Зони нігтьової фаланги пальця руки:

75. Що таке дельта:

76. Скільки дельт мають завиткові узори:

77. Радіальні петлі:

78. Загальні ознаки папілярного узору:

79. Окремі ознаки папілярного узору:

80. Ідентифікаційний період:

81. Інформація дактилоскопічного походження:

82. Ідентифікація особи за напрямом дактилоскопічних досліджень:

83. Позитивний слід папілярного узору

84. Дактилоскопічна експертиза вирішує дві основні групи завдань:

85. Форми висновків в дактилоскопічній експертизі:

86. Ознаками патологічних змін шкірного покриву є:

87. Загальні ознаки пороеджеоскопії:

88. Окремі ознаки пороеджеоскопії:

89. Стадії проведення дактилоскопічного дослідження:

90. Методи виявлення слідів рук:

91. Види дактилоскопічних порошків:

92. Криміналістична лупа це засіб для:

93. Дактилоскопічна формула:

94. Отримати зразки пальців рук можливо шляхом:

95. Складовими механізму утворення слідів рук можуть бути:

96. Негативний слід папілярного узору залишається:

97. Персональні дані це:

98. Дактилоскопічний облік складається з:

99. AFIS (АДІС) – це:

100. Папілярні узори на пальцях рук та ніг у різних людей: