Експертна спеціальність 10.7 «Земельно-технічна експертиза»

1. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV землеустрій це:

2. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV види робіт із землеустрою:

3. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV межування земель це:

4. Згідно з ЗУ „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV землеустрій забезпечує: 

5. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV суб’єктами землеустрою є: 

6. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV

7. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV Технічна документація  із землеустрою це:

8. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV Технічна документація  із землеустрою це:

9. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III Земельна ділянка це:

10. Ґрунт це:

11. Скільки є факторів ґрунтоутворення:

12. Яких факторів ґрунтоутворення немає:

13. Ерозія ґрунтів це:

14. Якої ерозії ґрунту не буває:

15. Якого виду родючості землі немає:

16. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III категорія землі це:

17. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III цільове призначення земельних ділянок являє собою:

18. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III територія це: 

19. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III за основним цільовим призначенням землі поділяються на:

20. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III скільки існує категорій земель:

21. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III які існують категорії земель:

22. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III земельні ділянки кожної з категорій можуть перебувати в запасі?

23. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III які форми власності на землю існують: 

24. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III право власності включає в себе поняття:

25. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III у приватній власності перебувають земельні ділянки:

26. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV документація із землеустрою розробляється у вигляді:

27. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV відповідність документації із землеустрою  засвідчується:

28. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV документація із землеустрою це: 

29. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV земля, як природний ресурс має характеристики:

30. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV що є метою землевпорядного проектування :

31. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV землеустрій здійснюється на підставі:

32. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV розробники документації із землеустрою:

33. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III бонітування – це:

34. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III якість ґрунтів оцінюється за такою шкалою:

35. Згідно з Законом України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV землеустрій проводиться на трьох рівнях:

36. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III земельні відносини – це:

37. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III землі сільськогосподарського призначення – це:

38. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III до земель сільськогосподарського призначення належать:

39. Відповідно Державних будівельних норм 360-92 ** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” мінімальна відстань необхідна для обслуговування будівель на земельній ділянці:

40. Скільки знаків в Класифікаторі об’єктів адміністративно-територіального устрою: України (КОАТУУ)

41. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III до земель оздоровчого призначення належать:

42. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III в яких випадках може бути застосоване примусове відчуження об’єктів права власності:

43. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III землі рекреаційного призначення використовуються:

44. Яка площа одного гектара:

45. Скільки соток в гектарі:

46. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III який документ є підставою дарування земельної ділянки?

47. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III до земель житлової та громадської забудови належать:

48. Відповідно до Земельного кодексу України від  25.10.2001 № 2768-III  земельна ділянка може перебувати у спільній власності: 

49. Згідно з Законом України „Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 № 3038-VI червоні лінії – це:

50. Приміська зона – це: