Експертна спеціальність 12.1 «Товарознавча експертиза»

1. Товарознавство – це:

2. Стандарт – це:

3. Класифікація – це:

4. Технічні умови – це:

5. Національний стандарт – це:

6. Під час визначення якості товару органолептичним методом враховують:

7. Набір товарів, який формується за певними ознаками і задовольняє різноманітний попит та індивідуальні потреби споживача, – це:

8. Властивість об’єкта бути пристосованим до підтримання та відновлення стану, у якому він здатний виконувати потрібні функції за допомогою технічного обслуговування та ремонту, – це:

9. Властивість об’єкта виконувати потрібні функції до переходу в граничний стан при встановленій системі технічного обслуговування та ремонту – це:

10. Властивість об’єкта зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування, – це:

11. Властивість об’єкта виконувати потрібні функції в певних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку – це:

12. Справність – це:

13. Працездатність – це:

14. Несправність – це:

15. Непрацездатність – це:

16. Комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об’єктів чи їх складових частин – це:

17. Дефект – це:

18. Подія, яка полягає в порушенні справного стану об’єкта, коли зберігається його працездатність, – це:

19. Самоусувна відмова або одноразова відмова, яку незначним втручанням усуває оператор, – це:

20. Подія, яка полягає в втраті об’єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто в порушенні працездатного стану об’єкту – це:

21. Матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди, – це:

22. Майно, що за своїми характеристиками та (або) властивостями подібне до об’єкта оцінки і має таку саму інвестиційну привабливість, – це:

23. Майно, що, як правило, не буває самостійним об’єктом продажу на ринку і має найбільшу корисність та цінність у складі цілісного майнового комплексу, – це:

24. Знос (знецінення) – це:

25. Знос за ознаками його виникнення поділяють на:

26. Знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей об’єкта оцінки, – це:

27. Знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних функціональних (споживчих) характеристик об’єкта оцінки, – це:

28. Знос, зумовлений впливом соціально-економічних, екологічних та інших факторів на об’єкт оцінки, – це:

29. Вартість – це:

30. Ціна – це:

31. Вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу, за умови, що кожна із сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу, – це:

32. Вартість, яка може бути отримана за умови продажу об’єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, що дорівнює ринковій вартості, – це:

33. Вартість, яка визначається за встановленим алгоритмом та складом вихідних даних, – це:

34. Визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, який є ідентичним об’єкту оцінки, – це:

35. Для проведення оцінки майна застосовуються такі основні методичні підходи:

36. Виріб культурно-побутового призначення з коштовних металів; із застосуванням коштовних металів; виріб з некоштовних металів у разі застосування різних видів художнього оброблення, таких як скань, зернь, чернь, фініфть, ритування, карбування, кування, алмазне гранування, виріб зі стопів, що імітують коштовні метали, за умови високохудожнього його виконання в поєднанні з коштовними, напівкоштовними і кольоровими каменями природного чи штучного пошкодження, перлами, коралами, бурштином, перламутром, склом, кришталем, рогом, кістю; високохудожній виріб з каменю, бурштину, рогу, кості – це:

37. Виріб, що є декоративним доповненням до вбрання, – це:

38. Подарунковий виріб, що відображає національні чи регіональні особливості культури та мистецтва, видатні події, пам’ятні дати, досягнення науки, техніки, спорту, – це:

39. Декоративний виріб, який використовують у вбранні та побуті, художньо доповнюючи їх, – це:

40. Кулон – це:

41. Намисто – це:

42. Підвісок – це:

43. Медальйон – це:

44. До дорогоцінних металів належать:

45. Окрема одиниця продукції – це:

46. Комплект одягу певного призначення з одного виду матеріалу – це:

47. Виріб або сукупність виробів, які вдягає людина, – це:

48. Корсетний виріб – це:

49. Хустково-шарфовий виріб – це:

50. Білизняний виріб – це:

51. Панчішно-шкарпетковий виріб – це:

52. Побутовий одяг для носіння під час свят і в урочистих випадках – це:

53. Побутовий одяг військовослужбовців, працівників спеціальних відомств і учнів, для яких установлено відповідну форму – це:

54. Побутовий одяг для занять спортом – це:

55. Побутовий одяг, який відображає специфіку національної культури та побуту народу, – це:

56. Різновидом пальта є:

57. Пелерина, палантина, мантилья є різновидом:

58. Плечовий верхній жіночий або дівчачий одяг, який вдягають на білизняний виріб і вкривають тулуб до поясної частини або тулуб і частково стегна, – це:

59. Плечовий верхній жіночий або дівчачий одяг, яким укривають тулуб, стегна й ноги (частково або цілком), – це:

60. Швейний плечовий верхній чоловічий або хлопчачий одяг з рукавами, яким укривають тулуб і частково стегна та вдягають на білизняні вироби, – це:

61. Швейний або трикотажний плечовий верхній одяг для новонароджених, дітей ясельної та дошкільної груп із рукавами, розрізом згори донизу, яким укривають тулуб або тулуб і частково стегна, – це:

62. Різновидом поясного одягу є:

63. До комплектів одягу належать:

64. До корсетних виробів належать:

65. До хустково-шарфових виробів належать:

66. Вироби, які не належать до одягу:

67. Головний убір для вкривання голови в різних кліматичних умовах – це:

68. Чоловічий або хлопчачий головний убір із головками різної форми та крисами – це:

69. Головний убір без козирка і крис, круглої або овальної форми, з околицею або без неї – це:

70. Жіночий або дівчачий головний убір із головками різної форми та з крисами або без них – це:

71. Види термічної обробки металів та сплавів:

72. Види чавунів:

73. Основні способи виробництва сталі:

74. Відсутність будь-якого ризику для життя, здоров’я, майна споживача і навколишнього природного середовища за звичайних умов використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції – це:

75. Продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а також неправомірним відтворенням товару іншої особи, – це:

76. Дії суб’єкта господарювання, спрямовані на виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з подальшою самостійною або опосередкованою реалізацією на території України – це:

77. Властивість продукції, яка відповідає вимогам, установленим для цієї категорії продукції в нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору зі споживачем, – це:

78. Строк (термін) придатності – це:

79. Бирка, напис, ярлик, що містить малюнки чи написи, написані, надруковані, нанесені за допомогою трафарету, витиснені або вдавлені та прикріплені до одиниці упаковки з харчовими продуктами, – це:

80. Слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва торгової марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктів і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких харчових продуктів, – це:

81. Інформація щодо властивостей харчового продукту, яка доводиться до споживача шляхом маркування, додавання до нього супровідного матеріалу, засобами електронної передачі даних або в будь-який інший спосіб, включаючи рекламу, – це:

82. Позначка, яка застосовується для підтвердження придатності непереробленого харчового продукту тваринного походження для споживання людиною, – це:

83. Термін «харчовий продукт» не включає:

84. Залежно від сировинних матеріалів асортимент галантерейних товарів поділяється на:

85. Залежно від способу виробництва товари текстильної галантереї поділяють на:

86. Товари текстильної галантереї поділяють на:

87. За призначенням нитки поділяють на:

88. За призначенням парасолі поділяють на:

89. За призначенням шкіряну галантерею поділяють на:

90. Предмети туалету поділяють на:

91. Приладдя для зберігання документів, паперів та грошей поділяють на:

92. Дорожнє приладдя поділяють на:

93. За конструкцією сумки поділяють на:

94. Спортивні велосипеди поділяють на:

95. Апарат, призначений для перетворення прийнятих сигналів радіомовлення в сигнали звукової частоти і підсилення їх до рівня виходу загального призначення, – це:

96. Апарат, призначений для корекції амплітудно-частотних характеристик пристроїв відтворення та записування звуку, а також приміщень прослуховування, – це:

97. Апарат, призначений для записування та відтворення сигналів звукової частоти з використанням магнітної стрічки як носія запису, – це:

98. Апарат, який виконує функції радіомовного приймача і магнітофона чи магнітофона-програвача, – це:

99. Залежно від виду матеріалів та технології виготовлення взуття поділяють на групи:

100. Взуття класифікують за такими ознаками:

101. За умовами експлуатації взуття поділяється на:

102. Гумове взуття класифікують за такими ознаками:

103. За призначенням годинники поділяються на:

104. Асортимент побутових годинників включає:

105. За принципом дії годинники бувають:

106. Наручні годинники за призначенням бувають:

107. Телевізори класифікують за такими ознаками:

108. Парфумерні товари класифікують за такими ознаками:

109. Парфумерні товари за призначенням поділяються на:

110. Парфумерні товари за характером запаху поділяються на:

111. Харчовий посуд за призначенням поділяється на:

112. Харчовий посуд за матеріалом поділяється на:

113. Залежно від функціонального призначення машини поділяються на:

114. Машини, які перетворюють один вид енергії на інший, – це:

115. Машини, які перетворюють інформацію на вид, зручний для використання, – це:

116. Машини, які змінюють у просторі положення виробів, переміщують людей і вантажі, – це:

117. Машини, які призначені для зміни форми, розмірів, стану та інших параметрів оброблюваних матеріалів (метало- і деревообробні верстати, преси, молоти тощо), – це:

118. Дереворізальні верстати за ступенем універсальності поділяються на:

119. Дереворізальні верстати за ступенем автоматизації поділяються на:

120. Дереворізальні верстати за призначенням поділяються на:

121. Дереворізальні верстати за точністю поділяються на класи:

122. Вимірювальний інструмент поділяється на:

123. Вимірювальний інструмент призначений для:

124. За продуктивністю компресори поділяються на:

125. Сировина за походженням поділяється на:

126. Сировина за складом поділяється на:

127. Сировина за кратністю переробки поділяється на:

128. Сировина за методами одержання поділяється на:

129. Маса брутто – це:

130. Маса нетто – це:

131. Одиницею виміру маси є:

132. Одиницею вимірювання ваги є:

133. При визначенні характеристик товару за вимірювальним методом враховують такі показники:

134. До неорганічних речовин належать:

135. Пропозиція – це:

136. Попит – це:

137. Продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів, – це:

138. Купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами, – це:

139. Увезення раніше вивезених за кордон товарів, які не піддавалися обробці, – це:

140. Продаж та вивезення за кордон раніше ввезеного товару, який не піддавався в реекспортуючій країні жодній обробці, – це:

141. Обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку, – це:

142. Розрахунковий чек – це:

143. Дорожній чек – це:

144. Фіскальний касовий чек на товари (послуги) – це:

145. Податкова накладна – це:

146. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом:

147. До переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), належать:

148. Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння обміну (поверненню):

149. Вживання понять «знижка» або «зменшена ціна» або будь-яких інших, аналогічних за значенням, дозволяється лише з додержанням таких умов:

150. Обмін товару належної якості провадиться, якщо: