Лабораторія біологічних досліджень та обліку

Лабораторія біологічних досліджень та обліку має у своєму складі 2 відділи: відділ біологічних досліджень та відділ обліку генетичних ознак людини.

1. Відділ біологічних досліджень
Основний напрям роботи відділу − проведення судових молекулярно-генетичних експертиз, які призначаються у кримінальних і цивільних провадженнях, а також проведення експертних досліджень за заявами фізичних та юридичних осіб.
У відділі використовуються методики, що дозволяють досліджувати практично всі тканини і біологічні рідини людського організму, що містять ДНК (кров, сперму, слину, епітеліальні клітини, волосся, частини органів, кістки, м’язи, шкіра і т.п.), а також біологічні об’єкти, які забруднені мікрофлорою, мікрокількості біологічного матеріалу та змішані сліди. ДНК-аналіз широко використовується як в експертизі речових доказів, так і в експертизі спірного походження дітей та встановлення родинних зв’язків.

Основними видами досліджень, що проводяться експертами відділу є:
1. ідентифікація особи методом ДНК-аналізу, в т.ч.:

  • встановлення приналежності об‘єктів біологічного походження (кров, сперма, слина, волосся, м‘язова та кісткова тканини) певній особі;
  • встановлення слідів біологічного походження конкретної особи у змішаних слідах;

2. визначення спадковості певних генетичних ознак людини (біологічна спорідненість) – встановлення батьків дитини у випадках спірного батьківства, дітовбивства, крадіжки, підміни дітей.

Поряд з традиційним дослідженням ядерної ДНК у відділі проводяться дослідження мітохондріальної ДНК.
Цей метод дозволяє вирішувати завдання судової молекулярно-генетичної експертизи з ідентифікації особистості і встановлення біологічного споріднення. Особлива цінність методу полягає в його ефективності при дослідженні малих кількостей деградованої ДНК, виділеної з сильно пошкоджених об’єктів, дослідження яких традиційними методами виявляється неможливим. Крім того, метод дозволяє досліджувати біологічний матеріал, клітини якого не містять ядра.
Дослідження мітохондріальної ДНК дозволяє здійснювати встановлення родинних зв’язків за материнською лінією як по вертикалі (між батьками та дітьми), так і по горизонталі (між братами та сестрами), що неможливо при використанні методів аналізу ядерної ДНК.

Також експертами відділу проводяться наступні види досліджень:

  • імунологічне та цитологічне дослідження слідів людського походження (кров, виділення, тощо);
  • експертиза волосся встановлює їх морфологічну будову, групову і видову належність та походження від конкретної особи.

Комплексне застосування зазначених досліджень дозволяє отримати найбільш повний обсяг ідентифікаційної інформації, особливо при дослідженні мікрослідів.

2. Відділ обліку генетичних ознак людини
Робота відділу спрямована на проведення молекулярно-генетичних експертиз та досліджень з метою ідентифікації невпізнаних трупів та розшуку безвісти зниклих осіб, а також профілювання біологічних зразків осіб, які підозрюються або обвинувачуються в учиненні злочинів, встановлення ідентичності останків у випадках розчленування трупа та ідентифікації жертв катастроф, коли живі близькі родичі.
Об’єктами дослідження є біологічні зразки осіб, які підозрюються або обвинувачуються в учиненні злочинів, родичів безвісти зниклих осіб та невпізнаних трупів а також ДНК-профілі, встановлені при дослідженні об’єктів біологічного походження людини.

Зважаючи на поставлені завдання, працівники відділу:

  • виконують молекулярно-генетичні експертизи та дослідження;
  • перевіряють ДНК-профілі за обліком генетичних ознак людини;
  • здійснюють ведення Центрального обліку генетичних ознак людини Експертної служби МВС.

Відділ обліку генетичних ознак людини співпрацює з іншими країнами та міжнародними організаціями відповідно до міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Лабораторія біологічних досліджень та обліку ДНДЕКЦ оснащена найсучаснішим обладнанням, зокрема, програмними продуктами, які дають змогу вводити, зберігати ДНК-профілі та проводити порівняння (перевірки), встановлюючи збіги, а також перевірки по встановленню осіб невпізнаних трупів та безвісти зниклих осіб, порівнюючи їх з прямими (батьки-діти) родичами останніх.
Проведенню ідентифікації особи значною мірою сприяє ведення ДНДЕКЦ центрального обліку генетичних ознак людини, який формується з ДНК-профілів осіб, які проходять по справах, слідів з місць нерозкритих злочинів, невпізнаних трупів, безвісно зниклих осіб та їх прямих родичів.
Молекулярно-генетична лабораторія ДНДЕКЦ оснащена найсучаснішим аналітичним обладнанням, що забезпечує кількісний та якісний аналіз виділеної ДНК та ідентифікацію особи з вірогідністю не менше 1 до 10 мільярдів.
Якість проведених досліджень і достовірність результатів підтверджується акредитацією молекулярно-генетичної лабораторії ДНДЕКЦ відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 17025 у галузі молекулярно-генетичних досліджень.