Лабораторія комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень

Лабораторії комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень ДНДЕКЦ (ЛКТТД). Основними завданням ЛКТТД є здійснення судово-експертної діяльності за напрямом проведення комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень, підготовка та підвищення кваліфікації працівників Експертної служби МВС як судових експертів за вказаними видами досліджень, організаційне, аналітичне та науково-методичне забезпечення діяльності підрозділів Експертної служби МВС за напрямами діяльності ЛКТТД тощо.

За організаційно-штатною структурою ЛКТТД складається з відділу комп’ютерно-технічних досліджень, відділу телекомунікаційних досліджень, а також сектору організаційно-методичного забезпечення.

 

Відділ комп’ютерно-технічних досліджень

У відділі виконуються судові комп’ютерно-технічні експертизи та експертні дослідження за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів».

Комп’ютерно-технічна експертиза – це дослідження технічних властивостей цифрового обладнання (комп’ютерів, накопичувачів інформації, мобільних телефонів тощо) та програмного забезпечення з метою отримання фактичних даних, що відносяться до обставин скоєного злочину або предмету цивільного позову. Експертиза дозволяє виявити істотні ознаки злочину (інциденту) і створити цілісну доказову базу шляхом дослідження інформації, яка

Завданнями, що вирішуються в рамках проведення комп’ютерно-технічної експертизи є:

 • встановлення виду (типу, марки), властивостей апаратного засобу, а також його технічних і функціональних характеристик;
 • встановлення фактичного стану і справності апаратного засобу;
 • виявлення і дослідження функціональних властивостей, а також налаштувань програмного забезпечення, часу його інсталяції;
 • виявлення потрібної інформації, встановлення її властивостей та виду відображення в комп’ютерній системі;
 • відновлення видаленої та зашифрованої інформації на різного виду носіях;
 • виявлення ознак діяльності шкідливого програмного забезпечення;
 • виявлення слідів активності в мережі Інтернет, змісту електронного листування, історії обміну повідомленнями у програмах для спілкування та інше.
 • знаходиться на електронних накопичувачах.

Відділ телекомунікаційних досліджень

У відділі виконуються судові телекомунікаційні експертизи та експертні дослідження за експертною спеціальністю 10.17 «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів».

Експертиза телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів – це  дослідження цифрових та аналогових приладів з метою встановлення технічних параметрів та стану об’єкта, визначення функціонального призначення.

Завданнями даного виду експертизи є:

 • Визначення характеристик та параметрів  телекомунікаційних
  систем та засобів.
 • Встановлення фактів  та  способів   передачі   (отримання)
  інформації в телекомунікаційних системах.
 • Встановлення фактів та способів доступу до систем, ресурсів
  та інформації у сфері телекомунікацій.
 • Визначення якості телекомунікаційних послуг.
 • Встановлення технічного стану телекомунікаційних систем та
  засобів.
 • Встановлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних
  категорій телекомунікаційних систем та засобів.
 • Дослідження алгоритмів  обробки інформації та її захисту у
  сфері телекомунікацій.