Лабораторія навчальної та наукової роботи

До складу лабораторії входять: відділ навчальної та наукової дяльності, який включає в себе сектор забезпечення роботи наукової ради та відділ редакційно-видавничої та бібліотечної роботи.

Основні завдання лабораторії:

 • забезпечення реалізації державної політики в науковій і освітній сферах з метою підготовки висококваліфікованих фахівців Експертної служби МВС;
 • сприяння ефективному впровадженню наукових розробок працівників Експертної служби МВС у судову-експертну діяльність;
 • організація, координація та забезпечення проведення занять з професійного навчання працівників Експертної служби МВС;
 • взаємодія в межах компетенції з іншими структурними підрозділами ДНДЕКЦ і науково-дослідними експертно-криміналістичними центрами МВС України, структурними підрозділами МВС та науковою радою МВС, МОН, іншими міністерствами та відомствами, науковими установами, музеями, бібліотеками, закладами вищої освіти незалежно від форми власності, а також спеціалізованими вченими радами;
 • організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів та інших заходів наукового характеру, у тому числі на міжвідомчому і міжнародному рівнях;
 • сприяння міжнародному науковому співробітництву підрозділів Експертної служби МВС і міжнародних наукових та науково-дослідних установ судово-експертної діяльності й створення умов для їх співпраці в науковій сфері;
 • підготовка та формування до видання спеціалізованого науково-практичного збірника «Криміналістичний збірник», інформаційно-аналітичного збірника «Судово-експертна діяльність: практика, досвід, проблеми»;
 • розроблення проектів наказів, доручень, методичних рекомендацій, оглядів, інформаційних листів та інших документів з питань планування, організації та проведення науково-дослідної діяльності та упровадження її результатів у судово-експертну практику та навчальний процес навчальних закладів системи МВС;
 • організація роботи наукової ради Експертної служби МВС;
 • здійснення підготовки та надання документів для державної реєстрації й обліку наукових досліджень і розробок Експертної служби МВС;
 • здійснення в межах компетенції заходів з практичної реалізації Антикорупційної програми Експертної служби МВС.