ПРО ДНДЕКЦ

Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України є системою державних спеціалізованих установ судової експертизи, діяльність якої спрямовується і координується Міністерством внутрішніх справ України

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України утворено Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 1998 року №617.

Основними завданнями державного центру є:

  • організаційно-правове та методичне керівництво діяльністю підрозділів експертної служби;
  • судово-експертне та техніко-криміналістичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, правоохоронних органів та ін.;
  • провадження науково-дослідної діяльності у сфері судово-експертного і техніко-криміналістичного забезпечення;
  • проведення експертиз та досліджень за кримінальними, цивільними справами, а також у позасудовому провадженні, виконання інших робіт у межах своєї компетенції;
  • ведення криміналістичних обліків;
  • участь у розробці техніко-криміналістичних засобів та забезпечення їх використання в практичній діяльності.

Експертна служба МВС є найбільшою мережею експертних установ в Україні та налічує 24 адміністративно – лабораторних комплекси. У 8 обласних центрах створено та забезпечено сучасним обладнанням повнопрофільні адміністративні лабораторні комплекси судової експертизи (Вінницький, Запорізький, Київський, Львівський, Миколаївський, Харківський, Дніпропетровський та ДНДЕКЦ)

Експертна служба МВС України виконує понад 67 видів експертних досліджень та нараховує значну кількість підготовлених фахівців по більш ніж 60 експертних спеціальностях. 

Щороку працівниками служби готуються і публікуються більш ніж 250 наукових праць та методичних розробок.

21 підрозділ Експертної служби МВС України акредитовано за міжнародними стандартами якості ISO – 17025.        

З 2002 року Експертна служба МВС України є членом Європейської мережі судово-експертних установ (ENFSI), а також активно співпрацює з міжнародними організаціями та експертними установами інших країн.