ДНДЕКЦ МВС України акредитовано за міжнародним стандартом ІSO/ІЕС 17025

Визнання результатів діяльності та фахового рівня українських міліцейських експертів підтверджує той
факт, що за результатами міжнародного аудиту в 2002 році ДНДЕКЦ МВС України на правах постійного члена було прийнято до Європейської мережі криміналістичних наукових установ (ЕNFSI), яка включає 63 провідні експертно-криміналістичні установи з 36 країн Європи.

У 2006 році розпочато роботу з виконання вимог акредитації лабораторій Експертної служби МВС УКраїни за міжнародним стандартом ІS0/ІЕС 17025, які зокрема передбачають:

–                  створення системи навчання висококваліфікованих судових експертів;

–                  оснащення лабораторних комплексів на сучасному науково-технічному рівні;

–                  запровадження системи управління якістю експертних проваджень.

При чому, виконання зазначених вимог є необхідною умовою визнання результатів проведених експертних досліджень на міжнародному рівні.

За результатами аудиту, проведеного комісією Криміналістичного центру Департаменту поліції при МВС Латвії за участю представника Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту Юстиції США, 14 березня 2012 року Національним агентством з акредитації України ДНДЕКЦ МВС України видано атестат акредитації, яким засвідчено компетентність лабораторій Державного центру згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025.

 

 

ДНДЕКЦ МВС України