Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Черкаській області отримав атестат про акредитацію

 

Як відомо, нині Експертна служба МВС України на чолі з головним Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України підрозділом є потужною системою, працівники якої щодня не лише забезпечують якісне проведення оглядів місць подій, а й проводять експертизи і дослідження за 50 напрямами, забезпечуючи при цьому майже 80 % потреб досудового та судового слідства у кримінальних справах.

 

Зростанню ефективності проведення експертних досліджень, збагаченню арсеналу наукових методів і засобів великою мірою сприяє міжнародна діяльність, яку активно проводить ДНДЕКЦ МВС України в межах співпраці з експертно-криміналістичними підрозділами країн Європи, набувши ще у 2002 році членства в Європейській мережі науково-криміналістичних установ (ENFSI), що нині об’єднує 63 провідні установи з 36 країн Європи.

Не секрет, що нині реалії сьогодення формують нові завдання. Зокрема акредитація лабораторій відповідно до вимог міжнародних стандартів є необхідною умовою належної якості та визнання результатів експертної діяльності на міжнародній арені.

У 2007 році було розпочато комплекс робіт, спрямованих на акредитацію лабораторій Експертної служби МВС України за міжнародним стандартом ІS0/ІЕС 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

А минулого року, за результатами аудиту, проведеного комісією у складі представників Національного агентства з акредитації України, Криміналістичного центру Департаменту поліції при МВС Литви, Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту Юстиції США було встановлено, що система управління якістю ДНДЕКЦ МВС України відповідає зазначеному стандарту, що засвідчив виданий 14 березня 2012 року Національним агентством з акредитації України атестат акредитації. Отже, вперше в Україні було акредитовано лабораторії ДНДЕКЦ в галузі проведення балістичних, трасологічних досліджень та випробувань, досліджень та випробувань холодної зброї і конструктивно схожих із нею виробів, побутових та професійних піротехнічних виробів, дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, проведення комп’ютерно-технічних досліджень комп’ютерної техніки та програмних продуктів, молекулярно-генетичних досліджень.

Після отримання акредитації ДНДЕКЦ МВС України діяльність Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування (ІСІТАР) Департаменту Юстиції США була пов’язана з наданням допомоги Науково-дослідним експертно-криміналістичним центрам при ГУМВС-УМВС України у Львівській, Миколаївській та Черкаській областях.

І вже поточного року Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Черкаській області також отримав від Національного агентства з акредитації України атестат про акредитацію на відповідність стандарту ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

На урочистій події з нагоди вручення атестату акредитації були присутні заступник начальника ДНДЕКЦ МВС України Костянтин Дубонос, начальник відділу впровадження системи управління якістю, криміналістичної техніки та метрологічного забезпечення Руслан Прокопович і координатор міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту Юстиції США Іван Винниченко, а також перший заступник начальника УМВС України в Черкаській області – начальник слідчого управління Олег Керевича та особовий склад Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру області на чолі з його очільником Олександром Карандасем.

Атестат про акредитацію засвідчив компетентність Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру в галузі проведення балістичних і трасологічних досліджень, а також досліджень наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

 У цілому факт отримання Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України в Черкаській області атестату про акредитацію вже вкотре підтверджує ефективність співпраці з американськими колегами.

Отже, обраний Експертною службою МВС України шлях на акредитацію відображає сучасні світові тенденції розвитку експертних установ, що дає змогу як забезпечувати об’єктивність, всебічність та повноту експертних висновків, так і визнання фаховості українських експертів на міжнародній арені.

 

ДНДЕКЦ МВС України