Працівники Державного центру вивчали досвід польських колег

Наприкінці червня 2016 року в м. Варшава відбувся дводенний семінар, організований у рамках Програми поліцейського співробітництва Східного партнерства, спрямованої на підтримку та співробітництво правоохоронних органів Вірменії, Грузії, Молдови та України в боротьбі з транскордонною злочинністю, а також співпрацю з правоохоронними органами країн ЄС.

Україну представляли працівники Експертної служби МВС: заступник завідувача лабораторії – завідувач відділу трасологічних, дактилоскопічних досліджень та обліків ДНДЕКЦ МВС Віктор Кузнєцов і завідувач сектору ДНК-профілювання біологічних зразків відділу обліку генетичних ознак людини лабораторії біологічних досліджень ДНДЕКЦ МВС Борис Сандалович.

Відповідно до запланованої програми семінару кожному учаснику була надана можливість виступити з презентацією, під час якої розповісти про особливості функціонування криміналістичної лабораторії своєї держави. Інша частина заходу присвячувалася ознайомленню з діяльністю Центральної лабораторії криміналістики поліції Польщі за напрямами ДНК і дактилоскопічних досліджень та обліків.

Зокрема учасники заходу ознайомилися з роботою національних (кримінальних і адміністративних) поліцейських баз даних, найбільш важливими напрямами розвитку польських судово-медичних науково-дослідних проектів, що функціонують у Центральній лабораторії криміналістики поліції Польщі (CLKP), та надають акредитацію за напрямом аналізу ДНК і відбитків пальців, представлених керівництвом і співробітниками CLKP.

Гості також відвідали біологічний відділ Центральної криміналістичної лабораторії Польщі в м. Варшава. Криміналістична лабораторія знаходиться в окремій будівлі та спеціалізується на проведенні експертиз і досліджень за матеріалами кримінальних справ і веденні бази даних ДНК, а також забезпечує автоматичний обмін інформацією з державами-членами ЄС.

Біологічний відділ CLKP виконує найбільш складні експертизи, основними його завданнями є функціонування та ведення бази ДНК, проведення різноманітних заходів (навчання, тестування), спрямованих на підвищення кваліфікації експертів регіональних підрозділів і впровадження наукових розробок.

Під час відвідування центральної лабораторії криміналістики за напрямом дактилоскопії ознайомилися з особливостями функціонування  дактилоскопічного обліку з використанням автоматизованих дактилоскопічних ідентифікаційних систем (AFIS) «Eurodac» та «Morpho».

Загалом лабораторія повною мірою оснащена найсучаснішим обладнанням. Для забезпечення належних умов праці експертів під час виявлення слідів рук використовуються спеціалізовані робочі столи для обробки об’єктів слідоносіїв дактилоскопічними порошками. Зазначене робоче місце має рухому робочу зону, що регулюється по висоті та ширині боковими кришками, оснащене робочим світлом загальної та направленої дії з УФ освітлювачем, а в нижній частині розташований фільтр, який утримує залишки по

 

рошку під час обробки, що виключає їх потрапляння до органів дихання та травлення під час роботи.

Крім того, в «мокрій» зоні лабораторного комплексу розміщені ціаноакрилова та нінгідринова камери для обробки об’єктів слідоносіїв.

 

Під час відвідування центральної лабораторії криміналістики ознайомилися і з проведенням трасологічних досліджень слідів низу взуття (механогомія). За відсутності програмного забезпечення з метою накопичення, систематизації та використання, облік слідів низу взуття не ведеться. Нині проводяться лише трасологічні експертизи на предмет встановлення конкретного взуття за слідами, вилученими під час оглядів місць подій.

Порівняльне дослідження щодо встановлення конкретного низу взуття за слідом здійснюється шляхом накладання зразку контрольного відбитку низу взуття на досліджуваний слід. Для отримання контрольного зразка відбитку низу взуття використовується спеціальний картридж (Palm Printer) і прозора трасологічна плівка, що не ускладнює проведення порівняльного дослідження.

 

 

Зазначене обладнання для потреб центральної криміналістичної лабораторії Польщі було надано Європейським Союзом у рамках поліцейської Програми співробітництва Східного партнерства.

На завершення заходу делегацією України було внесено пропозиції щодо обміну досвідом та інформацією між експертами шляхом участі в тренінгах за напрямами бази даних ДНК і дактилоскопії на базі CLKP, організованих у рамках Програми співробітництва східного партнерства та правоохоронних органів поліції з фахівцями Центральної криміналістичної лабораторії Польщі.

По завершенню семінару директор CLKP Адам Франковскі запросив представників України взяти участь у Криміналістичному симпозіумі, що відбудеться 30–31 жовтня 2016 року в м. Сіань (Китай) під егідою Криміналістичного консорціуму Великого шовкового шляху (Silk Road Forensic Consortium (SRFC).

Отже, сподіваємося на продовження співпраці з країнами Європи та світу, в тому числі у рамках Програми співробітництва Східного партнерства, з метою набуття та впровадження набутого досвіду в практичну діяльність підрозділів Експертної служби МВС України.

 

 ДНДЕКЦ МВС України