За круглим столом фахівці обговорили проблеми проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності

Наприкінці липня 2016 року Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВ) зібрала за круглим столом фахівців у сфері інтелектуальної власності, щоб обговорити проблемні питання проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності (ІВ). Зокрема серед учасників заходу представники Інституту інтелектуальної власності та права НАПрНУ, Центру експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Мінюсту України, ДНДЕКЦ МВС України, а також приватні судові експерти, адвокати, патентні повірені та інші фахівці.

421017

Черговий круглий стіл, як і попередні аналогічні заходи, характеризувався практичністю й предметністю, оскільки учасниками порушувалися й активно обговорювалися виключно практичні проблемні питання, пов’язані з призначенням судових експертиз у спорах про визнання недійсними прав на об’єкти ІВ, а також доцільністю проведення таких судових експертиз в окремих категоріях спорів.

Утім, серед новацій цього сезону стало висвітлення питань щодо призначення судової експертизи в справах про дострокове припинення дії свідоцтв на торговельні марки з метою належного обґрунтування факту використання спірного позначення та визнання знаку використаним, навіть якщо його було застосовано у формі, що відрізняється від тієї, яку має зареєстрований знак, лише окремими елементами.

І досі дискусійним залишається питання призначення судових експертиз у справах про визнання знаків добре відомими. Фахівці, як і науковці, погоджуються з думкою про те, що визнання знака для товарів і послуг добре відомим є питанням факту, який має встановити суд на підставі дослідження доказів, наявних у матеріалах справи. Проте сторони судового процесу наполягають на призначенні судової експертизи, і суди задовольняють такі клопотання.

785561

Не менш важливою темою для обговорення більшістю учасників заходу стала проблема підготовки фахівців за напрямом досліджень об’єктів ІВ, зокрема щодо оплати й проходження стажування, кваліфікаційного рівня судових експертів та ін. Кадрова проблематика викликала дискусію щодо так званого незалежного рецензування експертних висновків, що не має правового статусу, проте щороку набирає все більших обертів і прихильників серед незалежних судових експертів і фахівців за напрямом дослідження об’єктів ІВ.

Завідувач сектору досліджень у сфері інтелектуальної власності ДНДЕКЦ МВС Людмила Черненко під час виступу порушила проблему якості збору доказів та їх оформлення в матеріалах проваджень. Зокрема доповідач наголосила, що особливе занепокоєння викликає низька якість роботи зі збору доказів з питань, пов’язаних з економічними дослідженнями у сфері ІВ. Адже неналежна підготовка документів унеможливлює проведення повного дослідження для підрахунку збитків, що могли бути спричинені незаконним використанням об’єктів ІВ.

Зазначену проблему продовжив Олег Чернобай, голова Громадської ради при ДСІВ, член правління Асоціації адвокатів України. На основі багаторічного практичного досвіду і власних напрацювань він запропонував перелік рекомендацій для використання у практичній діяльності, врахування яких забезпечить належне формування доказової бази в межах матеріалів кримінальних проваджень.

Найбільш пізнавальним для практикуючих судових експертів, на думку більшості, став виступ представника ДСІВ щодо проблемних питань, пов’язаних з оцінкою результатів соціологічних досліджень, які використовуються у висновках судових експертиз, та узагальненням найпоширеніших зауважень до цих висновків. Доповідач також проаналізував досвід використання соціологічних опитувань під час вирішення спорів у сфері ІВ у країнах Європейського Союзу.

Соціологічні дослідження викликають найбільше суперечок щодо доцільності їх використання під час виконання судових експертиз і досліджень для визначення розрізнювальної здатності знака для товарів і послуг та позначень конкурентів. У процесі обговорення цієї проблеми виникла дискусія про доцільність направлення експертних клопотань правовласникам щодо надання даних соціологічних досліджень (опитувань споживачів) для встановлення розрізнювальної здатності знака. Більшість фахівців дійшли висновку про недоцільність таких клопотань.

Актуальною була доповідь директора Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України Ігоря Стародубова, присвячена перспективам організації роботи новоствореного Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Доповідач розповів, що очолюваний ним Департамент зосереджуватиме свою діяльність на інформаційній підтримці новоствореного суду, забезпечуватиме підготовку відповідних фахівців зі спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів, які зможуть надавати консультації під час вчинення відповідних процесуальних дій.

У цілому захід пройшов в атмосфері взаєморозуміння та конструктивного співробітництва.

ДНДЕКЦ МВС України