Експерти ДНДЕКЦ успішно обмінялися досвідом з польськими колегами

Наприкінці березня поточного року працівники ДНДЕКЦ МВС: головний судовий експерт відділу досліджень наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів Олексій Зав’ялов і старший судовий експерт цього ж відділу Богдан Бондаренко взяли участь у навчальному візиті до Центральної криміналістичної лабораторії поліції Республіки Польща.

Основною метою запланованого заходу було поглиблення знань та обмін досвідом щодо застосування рідинного хроматографа з часопролітним мас-спектрометричним (Q-TOF) і коронорозрядним (СAD) детектуванням.

У перший день візиту українські експерти ознайомилися зі структурою Центральної криміналістичної лабораторії поліції Республіки Польща (CLKP), що знаходиться у місті Варшаві, та найбільш важливими напрямами розвитку науково-дослідних проектів у галузі криміналістичної хімії, які проводять у CLKP.

З професійним інтересом експерти вивчали статистичну інформацію щодо незаконного обігу нових наркотиків і психоактивних речовин на території Польщі та країн Європейського Союзу, особливостей їх внесення відповідними компетентними органами до списків речовин, заборонених на території Польщі.

Відділ хімії CLKP спеціалізується на проведенні судових експертиз, профілюванні амфетаміну, дослідженні нових наркотичних засобів і психотропних речовин, підготовці пропозицій щодо внесення досліджуваних речовин до відповідних списків підконтрольних речовин.

Основне навантаження з проведення експертиз за матеріалами кримінальних проваджень покладено на регіональні підрозділи в 11 воєводствах, які обладнані хромато-мас-спектрометрами, газовими хроматографами та іншим аналітичним обладнанням.

Працівники відділу хімії CLKP виконують найбільш складні експертизи, здійснюють валідацію нових методик дослідження, організовують проведення різних заходів (навчання, тестування), спрямованих на підвищення кваліфікації експертів регіональних підрозділів і впровадження наукових розробок.

У структурі згаданого відділу функціонує підрозділ методології досліджень лікарських засобів і нових психоактивних речовин, який оснащено найсучаснішим обладнанням.

Загалом зустріч українських і польських експертів проходила у форматі активного професійного діалогу, під час якого фахівці змогли поділитися практичними напрацюваннями та обговорити проблемні питання, що виникають в експертній діяльності.

Для закріплення набутих знань польські колеги запропонували гостям взяти участь у спільному навчальному дослідженні стандартних зразків 3-СМС, 4-СМС та тетрагідроканабінолу з метою ознайомлення із загальним принципом розрізнення близьких ізомерів сполук і підбору параметрів іонізації тетрагідроканабінолу електроспреєм Q-TOF.

Українські та польські експерти обговорили важливі актуальні питання щодо профілювання амфетаміну, використання методик підготовки проб та обробки отриманих даних з використанням програми автоматичного порівняння хроматограм, особливостей ідентифікації речовин, які виникають у процесі синтезу та зберігання амфетаміну, їх виявлення, обліку в системі автоматичного пошуку баз даних та ін.

У цілому проведений захід важливий не лише з погляду обміну актуальною методичною інформацією і практичними напрацюваннями, що використовуватимуться у подальшій практичній діяльності Експертної служби МВС, а й став знаковою подією у поглибленні українсько-польських експертних відносин.

ДНДЕКЦ МВС України