Участь менеджерів з якості у навчальному семінарі

В період з 21 до 23 березня 2018 року керівництво Експертної служби МВС України організувало проведення навчального семінару на тему “Підготовка менеджерів з якості лабораторій за новою версією стандарту ISO/IEC17025:2017 (для керівників, менеджерів з якості, аудиторів і фахівців)», який проходив у м. Києві.

Метою даного заходу стало ознайомлення з новою версією стандарту, розробка необхідної документації системи управління в лабораторії, розгляд найбільш актуальних питань пов’язаних з аудитом, внутрішньолабораторним контролем та іншими питаннями.

З роз’ясненнями за вищевказаним стандартом виступив директор Інституту підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики Одеської державної академії технічного регулювання та якості, професор, доктор фізико-математичних наук Новіков Володимир Миколайович.

Завдяки високому професіоналізму фахівців ДНДЕКЦ робота семінару була якісно спланована, що дозволило охопити велике коло проблемних питань в галузі функціонування системи управління та всебічно їх обговорити з визначенням стратегічних цілей подальшого функціонування акредитованих лабораторій з перспективою розширення їх сфери та акредитаціі підрозділів, які нещодавно стали на шлях впровадження стандарту.