Засідання спеціалізованої вченої ради у Національній академії внутрішніх справ за участі працівників ДНДЕКЦ МВС

22 червня 2018 року заступник директора – завідувач лабораторії організації навчального, наукового, методичного забезпечення  та роботи з кадрами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, кандидат юридичних наук, доцент Шарай Людмила Григорівна прийняла учать у засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії внутрішніх справ.

Засідання відбулось з нагоди захисту дисертації Мазурка Олега Ярославовича на тему «Криміналістичне забезпечення діяльності Національної поліції під час розшуку безвісно відсутніх осіб» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Високий рівень представленого наукового дослідження забезпечило  залучення в якості першого офіційного опонента завідувача кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора  юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України Шепітька Валерія Юрійовича.

Під час захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради  відбулася наукова дискусія, належним чином оцінена робота здобувача, надані конкретні пропозиції щодо наступних творчих пошуків, а головне – за результатами таємного голосування Мазурку О.Я. було присуджено науковий ступень кандидата юридичних наук.