Мистецтвознавчі експертизи: проблемні питання та шляхи їх вирішення

Першого та другого листопада 2018 року ДНДЕКЦ  спільно з Київським національним університетом культури і мистецтв провели семінар-нараду фахівців Експертної служби МВС України на тему «Проблемні питання проведення судової мистецтвознавчої експертизи та шляхи їх вирішення» організованого відділом фототехнічних, портретних, мистецтвознавчих та психологічних досліджень лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій ДНДЕКЦ.

Метою семінару-наради стали:

– обмін позитивним досвідом та ознайомлення з нормативно-правовою базою, що регулює питання, які вирішує судово-мистецтвознавча експертиза;

– вирішення проблемних питань під час дослідження пам’яток доби каменю;

– ознайомлення з особливостями дослідження скіфо-сарматського комплексу;

– розгляд та затвердження проекту методики мистецтвознавчої експертизи (загальна частина);

– обмін досвідом практичного виконання мистецтвознавчої експертизи.

Доповідачами стали як представники Експертної служби МВС України, так і представники КНУКіМ та  представники Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, та Національного музею історії України.  Серед яких Новікова К. В. завідувач сектору мистецтвознавчих та психологічних досліджень ВФПМПД ЛДСІТ ДНДЕКЦ МВС, Коструб Л.В. головний судовий експерт Київського НДЕКЦ МВС, Ольговський С. Я. професор, кандидат історичних наук Київського національного університету культури і мистецтв, Пустовалов С. Ж. завідувач кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей Київського національного університету культури і мистецтв, а також Зразюк З. О. завідувач сектору нумізматики Національного музею історії України, Міщенко І. І. – доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат мистецтвознавства, заслужений працівник культури України.

За підсумком проведеного дводенного семінару-наради судові експерти-мистецтвознавці поставили перед собою нові цілі, здобули нові знання та покращили навички у проведенні мистецтвознавчих експертиз.