Міжвідомчий науково-практичний круглий стіл «Участь спеціаліста у кримінальному провадженні»

Залучення спеціалістів під час кримінального провадження має велике теоретичне та практичне значення. Адже лише спеціаліст, володіючи спеціальними знаннями та навичками може професійно вилучити та зафіксувати необхідні матеріали. Вивчення практичної діяльності та теоретичного підґрунтя розширює можливості працівників та підвищує результативність роботи.

Нещодавно Навчально-науковим інститутом №2 Національної академії внутрішніх справ було проведено міжвідомчий науково-практичний круглий стіл «Участь спеціаліста у кримінальному провадженні». Як визначили організатори заходу, основною метою є  «обговорення результатів наукових досліджень, спрямованих на висвітлення проблем сьогодення та окреслення шляхів їх вирішення, розвиток техніки, тактики та методики проведення досудового розслідування із залученням спеціаліста. Розгляд концепції подальших можливостей залучення спеціаліста під час кримінального провадження».

Серед учасників круглого столу були представники Національної поліції України, Експертної служби МВС України, закладів вищої освіти МВС України та МОН України, науково-дослідних установ МВС України.

Директор інституту підполковник поліції Андрій Саковський виступив зі вступним словом та окреслив основні аспекти роботи та проблемні питання. З презентаційною доповіддю про Експертну службу МВС виступила завідувач лабораторії навчальної та наукової роботи Людмила Шарай. Від імені авторського колективу ДНДЕКЦ Людмила Григорівна презентувала науково-практичний збірник «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку): спеціальні питання кваліфікації, проведення слідчих (розшукових) дій, призначення комп’ютерно-технічних судових експертиз».  Завідувач сектору забезпечення роботи наукової ради  відділу навчальної та наукової діяльності лабораторії навчальної та наукової роботи Марина Ковбан доповідала про  взаємодію Експертної служби МВС України зі ЗМІ.

Як відзначили учасники, інформація кожного спікера була актуальною та цікавою, але особливо корисними стали доповіді спеціалістів-практиків, адже  застосування фахових знань при проведенні слідчих дій обумовлюється потребами практичної діяльності.