Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні

Ґендерно-орієнтоване бюджетування (ҐОБ) – визнаний у всьому світі ефективний інструмент досягнення ґендерної рівності, який сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів. ҐОБ є одним із дієвих інструментів впровадження ґендерно-чутливої політики.  Врахування інтересів, потреб, можливостей та досвіду різних груп жінок та чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства лежить в основі ґендерно-чутливої політики країни.

Впровадження гендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес є одним із елементів бюджетної реформи, передбаченої Стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, і здійснюється Мінфіном в рамках удосконалення програмно-цільового методу.

Протягом останніх двох місяців проект Ґендерне бюджетування в Україні / Gender Budgeting in Ukraine у партнерстві з Мінфіном провели цикл семінарів – практикумів.

Всього у проекті брали участь 80 осіб, серед яких 17 чоловіків та 63 жінок. Активну участь в заході взяла працівниця ДНДЕКЦ Марина Ковбан.

Як результат були внесені рекомендації до 30 паспортів бюджетних програм, очікується подання відповідних змін до бюджетних запитів.

Тиждень завершили надзвичайно продуктивно – провели спільну зустріч представників головних розпорядників коштів із Міністерства фінансів України.

За підсумками роботи готуються приклади виявлених ґендерних розривів та напрацьованих відповідних рекомендацій для їхнього подолання.

Інформаційне джерело: http://grbproject.org/