Судова експертиза за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів»

Серед великої кількості досліджень, які проводяться в Експертній службі є дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів.

Об’єктами дослідження є грошові знаки Національного банку України та інших країн, бланки документів чи документи України та інших країн, цінні папери та інші документи, передбачені чинним законодавством і багато інших.
Короткий перелік вирішуваних питань:

Який (які) спосіб (способи) поліграфічного друку використано під час виготовлення даного документа?
Чи відповідає даний документ за своїми характеристиками аналогічним документам, що виготовляються Держзнаком України (або вказати іншого виробника)?
Яким друкарським засобом (тип, марка, модель) виготовлено текст (зображення) у даному документі?

Більше інформації про види досліджень за посиланням:
https://dndekc.mvs.gov.ua/