Конкурс на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в системі МВС

З нагоди святкування професійного свята – Дня юриста – 9–10 жовтня на базі Національної академії внутрішніх справ відбувся підсумковий етап щорічного конкурсу на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України. 

Конкурс проводиться з метою стимулювання творчої та інноваційної діяльності вчених і науково-педагогічних працівників, популяризації кращих досягнень відомчої науки в галузях юриспруденції, цивільної безпеки, інформаційних технологій, психології, а також за іншими напрямами, важливими для якісної підготовки нового покоління фахівців центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ. Проведення цього заходу є надзвичайно вагомим чинником подальшої взаємодії між ЗВО і НДУ, формування єдиного освітнього та наукового простору в системі МВС.

Загалом для участі в конкурсі до оргкомітету надійшло 122 видання та 25 продуктів профорієнтаційного спрямування. Кращу продукцію визначали за номінаціями: наукові видання (монографії, науково-практичні коментарі тощо); методики, методичні рекомендації (методичні настанови); довідкові видання (енциклопедії, енциклопедичні, мовні, лінгвістичні словники, довідники); наукові періодичні видання (наукові журнали, збірники наукових праць, серед яких електронні); винаходи, корисні моделі, промислові зразки; комп’ютерні програми практичного спрямування; мультимедійні видання (дистанційні навчальні курси, навчальні відеопосібники тощо); профорієнтаційні відеоролики; профорієнтаційна продукція; підручники; навчальні посібники (навчально-методичні, навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити тощо); виробничо-практичні видання (практичні посібники, практичні порадники, методичні посібники, пам’ятки, програми); видання, що містять інформацію з обмеженим доступом.

За результатами обговорень і плідних дискусій на засіданнях чотирьох конкурсних комісій відібрано за рейтинговим принципом кращі роботи в кожній номінації. Остаточне визначення переможців Конкурсу відбудеться на підсумковому спільному засіданні оргкомітету й конкурсних комісій.

Відзначені конкурсними комісіями креативність, наукова та практична цінність робіт, представлених за кожною номінацією, є беззаперечним свідченням високого професіоналізму колективів відомчих освітніх закладів і науково-дослідних установ, їх невпинного прагнення до самовдосконалення.