Експертна спеціальність 10.17 «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів»

Експертиза телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів є  дослідженням цифрових та аналогових приладів для встановлення технічних параметрів та стану об’єкта, визначення функціонального призначення.

Завданнями даного виду експертизи насамперед є визначення характеристик та параметрів  телекомунікаційних систем та засобів; встановлення фактів  та  способів   передачі   (отримання) інформації в телекомунікаційних системах; визначення якості телекомунікаційних послуг; встановлення технічного стану телекомунікаційних систем та засобів тощо.

Об’єктами дослідження телекомунікаційних систем та засобів є телекомунікаційні системи, засоби, мережі, їх складові частини та інформація, що ними передається, приймається та обробляється.

Експертиза телекомунікаційних систем та засобів вирішує такі основні питання:

  • які тип, марка, модель телекомунікаційного засобу (системи)?
  • чи в робочому стані знаходиться телекомунікаційний засіб (об’єкт)?
  • які технічні характеристики (параметри) має телекомунікаційний засіб?
  • чи мав місце факт доступу до телекомунікаційної системи та в який спосіб?
  • чи є ознаки втручання в роботу  телекомунікаційної  системи?
  • яка причина непрацездатності телекомунікаційного засобу (системи)?