Експертна спеціальність 10.9 «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів»

 

Комп’ютерно-технічна експертиза – це дослідження технічних властивостей цифрового обладнання та програмного забезпечення для отримання фактичних даних, що відносяться до обставин скоєного злочину або предмету цивільного позову. Експертиза дозволяє виявити істотні ознаки злочину і створити цілісну доказову базу шляхом дослідження інформації.

Комп’ютерно-технічна експертиза вирішує такі завдання:

 • встановлення виду (типу, марки), властивостей апаратного засобу, а також його технічних і функціональних характеристик;
 • встановлення фактичного стану і справності апаратного засобу;
 • виявлення потрібної інформації, встановлення її властивостей та виду відображення в комп’ютерній системі;
 • відновлення видаленої та зашифрованої інформації на різного виду носіях.

Апаратні засоби (системні блоки комп’ютерів та їх комплектуючі, сервери, ноутбуки, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, модеми, маршрутизатори та ін.) та програмні продукти (комп’ютерні програми, бази даних тощо) виступають об’єктами комп’ютерно-технічної експертизи.

Судовою комп’ютерно-технічною експертизою вирішуються такі основні питання:

 • чи містяться на наданих на дослідження об’єктах серед наявних та
  видалених файлів інформація щодо ключових слів: «****», «***», «**»? Якщо так то які атрибути (дата та час створення, редагування, друку, видалення тощо) файлів, що містять зазначену інформацію?
 • чи містяться на наданих на дослідження об’єктах наявні та видалені файли документів формату «doc», «docx», «pdf» та електронних таблиць формату «xls», «xlsx»?
 • чи містяться на наданих на дослідження об’єктах файли листів
  електронної пошти? В разі наявності скопіювати зазначену
  інформацію на окремий носій.
 • до яких веб-адрес мережі Інтернет та коли здійснювався доступ з наданих на дослідження об’єктів?
 • чи містяться на наданих на дослідження об’єктах облікові дані (логіни та паролі) для доступу до Інтернет ресурсів?
 • чи встановлені на наданих на дослідження об’єктах програми, призначені для спілкування в мережі Інтернет («Viber», «Skype», «Telegram», «WhatsApp» та інші)? Якщо так, то чи містять вони інформацію щодо історії повідомлень та дзвінків?
 • так, то чи містяться на наданих на дослідження об’єктах лог-файли використання виявлених програм?
 • чи можливо виконання певних дій (вказати яких саме) за допомогою даного програмного продукту?
 • чи можливе вирішення певного завдання (вказати якого саме) за допомогою даного програмного продукту?