Експертна спеціальність 6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення»

Одним із багатьох експертних досліджень, які проводяться в Експертній службі МВС є дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення.

Судова фототехнічна експертиза призначається для встановлення пристрою, з використанням якого було створено цифровий фотознімок, порівняння між собою зображених об’єктів, визначення зросту зафіксованих осіб на цифрових та аналогових фотознімках, а також у відеозаписах, визначення розмірів зафіксованих об’єктів, установлення ознак монтажу на цифрових та аналогових фотознімках, покращення якості зображення в цілому та конкретно зафіксованих об’єктів на фотознімках та у відеозаписах, встановлення державного реєстраційного номерного знака, швидкості, марки, моделі транспортного засобу, що зафіксований на фотознімках та у відеозаписах.

Предметом судової фототехнічної експертизи є фактичні дані, що стосуються справи і пов’язані з зафіксованою на фотознімках та у відеозаписах інформацією, технікою та технологією їх виготовлення.

До основних об’єктів судової фототехнічної експертизи можна віднести фотознімки (як цифрові, так і аналогові), кадри відеозображень та технічні засоби, які застосовувалися для їх виготовлення.

Фототехнічна експертиза вирішує чи можливо покращити якість зображення невідомої особи, яка зафіксована у відеозаписі, якого вона зросту, який розмір її взуття; чи можливо ідентифікувати речі особи; чи містять ознаки монтажу надані на дослідження фотознімки; чи можливо використовувати флеш-карти у цифрових фотоапаратах, наданих на дослідження; чи можливо покращити зображення відеозапису файлу; чи є ідентичними між собою графічні зображення.