Курси підвищення кваліфікації судових експертів з дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів

11-16 листопада 2019 року на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова проводились короткострокові курси підвищення кваліфікації працівників Експертної служби МВС – судових експертів за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів».

Привітав слухачів із початком занять проректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Едуард Хачатуров та побажав їм поглибити свої знання, обмінятися думкою та поділитися один з одним своїм практичним досвідом. Також він зазначив, що для судових експертів важливо постійно підвищувати свій рівень спеціальних знань та навичок для якісного і висококваліфікованого проведення судових експертиз та експертних досліджень комп’ютерної техніки та програмних продуктів.

Під час проходження курсів двадцять судових експертів із територіальних НДЕКЦ МВС та ДНДЕКЦ МВС підвищили власну кваліфікацію щодо спеціальної підготовки судового експерта і взяли участь у практичних заняттях із застосування спеціалізованого програмного забезпечення під час проведення комп’ютерно-технічних досліджень.

У рамках проведення заходу керівництво Миколаївського НДЕКЦ МВС та лабораторії комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень ДНДЕКЦ МВС, а саме Дмитро Степанець і Сергій Ковальчук провели робочі зустрічі із ректором НУК Євгеном Трушляковим та ректором Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонідом Клименко щодо подальшої співпраці з метою обміну досвідом та покращення знань у сфері сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних технологій.

Ознайомчі та практичні заняття з використання спеціалізованого апаратно-програмного та програмного забезпечення, зокрема такого як Forensic Toolkit, X-Ways Forensics та UFED Cellebrite, проводились досвідченими судовими експертами з числа працівників лабораторії комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень ДНДЕКЦ МВС.

Підсумковий іспит за результатами проведення курсів був успішно складений усіма слухачами й отримані іменні сертифікати про успішне підвищення кваліфікації за відповідним напрямом досліджень.