Види та підвиди судових експертиз Індекси експертних спеціальностей Види експертних спеціальностей
1 Почеркознавча та лінгвістична 1.1 Дослідження почерку і підписів
2 Технічна експертиза документів 2.1 Дослідження реквізитів документів
2.2 Дослідження матеріалів документів
2.3 Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
3 Експертиза зброї 3.1 Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї
3.2 Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу
3.3 Дослідження холодної зброї
4 Трасологічна 4.1 Дослідження слідів людини та слідів тварини
4.2 Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами
4.3 Криміналістичне дослідження транспортних засобів
4.4 Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків
4.6 Дактилоскопічні дослідження
5 Вибухово-технічна 5.1 Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
5.2 Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху
5.4 Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів
6 Фототехнічна, портретна та голографічних зображень 6.1 Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
6.2 Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
7 Відео-, звукозапису 7.1 Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису
7.2 Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3 Лінгвістичне дослідження усного мовлення
8 Матеріалів, речовин та виробів 8.1 Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
8.2 Дослідження полімерних матеріалів і виробів з них
8.3 Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
8.4 Дослідження нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів
8.6 Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
8.7 Дослідження спиртовмісних сумішей
8.8 Дослідження грунтів
8.9 Дослідження металів і сплавів
8.11 Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
8.14 Дослідження спеціальних хімічних речовин
8.15 Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів
8.16 Дослідження провідників із ознаками короткого замикання
8.17 Дослідження причини руйнування виробів з металів та сплавів
9 Біологічна 9.1 Дослідження об’єктів рослинного походження
9.3 Імунологічні дослідження
9.4 Цитологічні дослідження
9.5 Молекулярно-генетичні дослідження
9.6 Дослідження волосся
9.7 Одорологічні дослідження
10 Інженерно-транспортна 10.1 Дослідження обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод
10.2 Дослідження технічного стану транспортних засобів
10.3 Дослідження деталей транспортних засобів
10.4 Транспортно-трасологічні дослідження
11 Безпеки життєдіяльності 10.5 Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
12 Будівельно-технічна 10.6 Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів
13 Земельно-технічна 10.7 Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками
14 Пожежно-технічна 10.8 Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки
15 Комп’ютерно-технічна 10.9 Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів
16 Оціночно-будівельна 10.10 Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд
17 Оціночно-земельна 10.14 Оцінка земельних ділянок
18 Дорожньо-технічна 10.16 Дорожньо-технічні дослідження
19 Телекомунікаційна 10.17 Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів
20 Електротехнічна 10.20 Дослідження технічної експлуатації електроустаткування
21 Експертиза з питань землеустрою 10.20 Дослідження з питань землеустрою
22 Економічна 11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій
11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
23 Товарознавча 12.1 Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів
24 Автотоварознавча 12.2 Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
25 Транспортно-товарознавча 12.3 Оцінка судноплавних засобів
12.4 Оцінка літальних апаратів
26 Експертиза військового майна 12.5 Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння
27 Експертиза у сфері інтелектуальної власності
27.1 Літературних і художніх творів 13.1.1 Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші
13.1.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)
27.2 Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення 13.2 Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
27.3 Винаходів і корисних моделей 13.3 Дослідження, пов’язані із винаходами і корисними моделями
27.4 Промислових зразків 13.4 Дослідження, пов’язані з промисловими зразками
27.6 Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень 13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
27.9 Економічна у сфері інтелектуальної власності 13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності
28 Психологічна 14.1 Психологічні дослідження
29 Мистецтвознавча 15.11 Мистецтвознавчі дослідження
30 Гемологічна 17.1 Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння

4