Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Категорія: <span>Дослідження</span>

Категорія: Дослідження

Судова експертиза за експертною спеціальністю 8.8 «Дослідження грунтів»

Грунтознавча експертиза виявляє на предметах-носіях мікронашарування ґрунтового походження, визначає їх природу, установлює спільну родову  належність з наданими зразками, а також установлює походження ґрунту на предметах-носіях з певної ділянки місцевості й …

Судова експертиза за експертною спеціальністю 10.8. «Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки»

Одним із багатьох експертних досліджень, які проводяться в Експертній службі МВС є дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки. Предметом пожежно-технічної експертизи та експертних пожежно-технічних досліджень …

Судова експертиза за експертною спеціальністю 9.4 «Цитологічні дослідження»

Загальновідомо, що цитологічне дослідження – це оцінка морфологічної структури клітинних елементів у цитологічному препараті (мазку). ​Воно засноване на вивченні, за допомогою мікроскопа, особливостей будови клітин, клітинного складу органів, тканин, рідин …

Експертна спеціальність 10.17 «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів»

Експертиза телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів є  дослідженням цифрових та аналогових приладів для встановлення технічних параметрів та стану об’єкта, визначення функціонального призначення. Завданнями даного виду експертизи насамперед є визначення характеристик та параметрів  телекомунікаційних систем …